Leta i den här bloggen

onsdag 27 mars 2013

Ohållbara kärnkraftssubventioner

Idag skriver SR om den hemliga men stora kärnkraftsubventionen i världen: går det bra kammar ägarna hem vinsterna men blir det en olycka drabbar det andra. Historien upprepar sig. Områden i Fukushima är ödelagda p.g.a radioaktiv strålning i kanske hundratals år. En del drabbade får ersättning av staten. I Sverige och världen över är situationen i stort sett densamma: saknas försäkringar som täcker kostnaderna vi en större olycka, se Oklarheter kring ersättning vid kärnkraftsolycka SR (och Klotet)

"Det här låter ju helt vansinnigt, det är klart att de svenska lagstiftarna måste anpassa det här till verkligheten. Ansvaret ska ju naturligtvis ligga hos de stora jättarna, Vattenfall, Eon och Fortum" säger Bill Dufwa som är professor emeritus i skadestånds- och försäkringsrätt vid Stockholms Universitet.

Lägg till detta problematiken med att kärnkraften inte avsatt medel för ringningen av gamla uttjänata kraftverk, se Kärnkraftsrivning saknar miljarder, Riva kärnkraftverk kan bli dyrare än att bygga nytt och Avvecklingen av kärnkraften blir allt dyrare så framträder en bild av stor dolda subventioner till en icke hållbar och icke ekonomiskt konkurrenskraftig industri. Det rimliga är att staten lagstiftar om att de som driver kärnkraftverk måste sätta av pengar för avveckling som står i proportion till faktiska kostnader och att de måste teckna försäkringar som täcker kostnader vid större haveri på realistisk nivå dvs någon eller några tusen miljarder kronor (inte som idag 3 eller vid årsskiftet11 miljarder) annars får de inte driva kärnkraftverken.

Dessutom har vi ännu, med möjligt undantag för Tjernobyl i det slutna Sovjet, ej sett de fulla konsekvenserna av en härdsmälta i tättbebyggt område. Japan hade trots allt enorm tur med vinden: det mesta av radioaktiviteten blåste ut till havs. I annat fall kanske hela Tokyo varit utrymt och avstängt - med i det närmaste oöverskådliga ekonomiska konsekvenserna. Knappast det hållbara samhälle vi vill se. Den svåra frågan om kärnkraftens tekno-ekonomiska hållbarhet torde vara avgjord: för dyrt för miljöfarligt!

27/3-13 Avveckla kärnkraften nu Sundsvalls Tidning
29/3-13 Biskop vill avveckla kärnkraften nu Dagen
9/4-13   Fortsatt läckage vid Fukushima SvD och NyTeknik
11/4-13 Kärnkraftsmotståndet håller i sig i Sverige SR


Radioaktiv förorening av havsvattnet från Fukushima olyckan,


4 kommentarer:

 1. Många har blivit kärnkraftsanhängare tack vare Fukushima. Ingen dog och en mindre yta måste avspärras, till fromma för naturen. Kostnaderna beräknas bli lägre än för Tysklands solcellssatsning hittills.

  Om vi räknar in att kärnkraften är enda kända teknik som kan både rädda den miljon som dör i världen av luftföroreningar från biomassa- och kolförbränning och rädda klimatet, så inser vi att kärnkraften måste byggas ut kraftigt.

  Kärnkraften är för övrigt väldigt billig jämfört med icke-fossila alternativ. En nybyggd reaktor är bland de största gåvor vi kan ge våra efterlevande. 60 år av ren och oerhört billig energi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din synpunkt Jeppen men det verkar inte som du förstått mitt resonemang ovan - kärnkraften får enorma subventioner. Den behöver inte betala försäkring för de kostnader en olycka kan skapa. Vad tror du olyckan i Tjernobyl kostade? Kostnader som Europeiska skattebetalare nu får stå för - att bygga ny sarkofag. I Japan hade man ENORM tur! Hade vinden blåst söder över så kunde man blivit tvungen att evakuera och avlysa stora delar av Tokyo regionen. Hur många tusen miljarder tror du det skulle kostat? Det är som att köra bil med en trafikförsäkring som täcker alla kostnader en olycka förorsakar med max 200 kr -blir det dyrare får de drabbade eller skattebetalarna stå för notan.
   Dessutom visar sig ny kärnkraft vara så dyr att den inte är konkurrenskraftig ens med dessa jätte subventioner (jämför Finlands nybygge).
   Du verkar inte heller läst eller förstått att skrotningskostnaderna bli större än de kapital kärnkraftbolagen avsätter. Vem tror du får stå för dessa kostnader?
   Således en mycket dålig "gåva" till kommande generationer - som att "ge bort" ett SMS-lån på myndighetsdagen.

   Radera
  2. Kärnkraften får inte subventioner, utan mjölkas. Effektskatten är på cirka 7 öre/kWh, men mellan Fukushima och Tjernobyl har cirka 60 biljoner kWh producerats, och Fukushima ska bara kosta bortåt 800 mdr, dvs vi pratar om 1-2 öre/kWh. Staten överkompenserar sig alltså kraftigt för den risk den tar på sig.

   I Japan hade man ingen särskild tur, utan tämligen normala vindar rådde. (Vindarna blåser oftast från väst till öst, precis som här.) Vidare är Tokyo på cirka 24 mils avstånd i sydlig riktning men den värsta strålningsplymen i kartorna är bara cirka 3 mil i nordvästlig riktning.

   Kärnkraft är billig att bygga - att finnarna misslyckades med ett enda projekt (första reaktorn av den typen) är måttligt intressant. Trots att bygget gick åt fanders så kommer det fortfarande bli extremt mycket billigare än solceller och off-shore-vind. Tillochmed betydligt billigare än vår egen on-shore-vind. Tyskarnas solcellsprojekt är hittills betydligt dyrare än Fukushima-katastrofen.

   Skrotningskostnaderna är inte mycket att tala om och det återstår att se om de blir högre än vad som fonderats. Hursomhelst är det enstaka ören av kWh-kostnaden.

   Dessutom, och slutligen, har vi inget val om vi vill bli av med kolet i världen. Förnybart är ingen kol-ersättare, utan ett kol-alibi.

   Radera
  3. Tack för svar Jeppe. Tyvärr håller varken dina argument eller dina siffror.
   Börjar vi med siffrorna så gäller 800 miljarder kronor de direkta kostnaderna för haveriet till detta kommer: kompensation till de som tvingats att evakuera, lagring av lågaktivt avfall och sen om några årtionden rivning av reaktorer. Se t.ex. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3578538.ece
   De totala kostnaderna har uppskattats till 500–650 miljarder dollar (dvs 3000 - 4000 miljarder kronor). Se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-ta-lardom-av-karnkraftskatastrofen_6915071.svd
   Men alldeles oavsett vad dessa kostnader är så kan du inte argumentera för att svenska kärnkraftverk ska slippa försäkra sig mot konsekvenser för olyckor! Effektskatten som är en produktionsskatt motsvarar 5.5 öre/kWh och infördes på vattenkraft och kärnkraft 1984 – men det finns ingenting som säger att den skulle täcka kostnader vid stora olyckor. Effektskatten kanske räcker till den eftersyn av undermåliga säkerheten (som Greenpeace så tydligt visad på) eller för att täcka de stora avvecklingskostnader som tidigare har underskattats.
   Vad gäller din argumentation om Finlands reaktor så finner jag det märkligt att du påstår att den inte ska räknas - är det så måhända att de finska projektörerna var lika duktiga som du är på att underkatta kostnader (som andra sedan får betala)?
   Vad gäller Japan vindriktning så måste du skilja på förhärskande och faktiskt vindriktning – vi har t.ex. ofta nordliga vindar trots att SV- är vanligas. Just nu blåser det t.ex. nordostligt dvs en härdsmälta idag skulle drabba Tokyo hårt. De hade enorm enorm tur i Japan! Vad gäller nedfall så vet du mycket väl att det beror på en rad faktorer bl.a. nederbörd t.ex. fick Gävletrakten större nedfall från Tjernobyl än flesta andra platser trots att det ligger mkt längre bort än 3 mil.
   Nej, det är högtid att sätta punkt för samhällets dolda subventioner kärnkraft.

   Radera