Leta i den här bloggen

lördag 28 juli 2012

What the Frack?

Fracking är en metod som utvecklas i USA för att utvinna skiffergas långt under jordens yta. I USA håller tekniken på att växa till en ny energiboom i USA, men i bland annat Sverige är den djupt kontroversiell på grund av miljöeffekterna. Den största risken är att grundvatten förorenas av de kemikalier man injicerar i marken. Nu visar det sig att den forskare Charles Groat, som i en studie slagit fast att utvinningen inte orsakar vattenföroreningar, har kopplingar till industrin. Bland annat har han emottagit 400 000 dollar i kontanter och aktier. Därmed torde hans trovärdighet i dessa frågor vara borta. Se DN

Själva order "fracking" har en lustig klang för oss BSG-fans. Vi är vana vi uttryck som: Frack you, Don't frack with me och Frack off.

Utmaningen för världen när oljan och gas börjar sina är enorma. Särskilt då de kombineras med att vi måste dra ned användningen av kol för att inte få en skenande växthuseffekt. I USA är den ekonomiska utmaningen desto större - man har byggt stor del av sin välfärd på billig inhemsk olja som nu sinar i allt snabbare takt. Hela vår världs användning av fossila bränslen kan ur miljösynpunkt ses som ett gigantiskt porten till helvetet. Det är inte heller bara bruket av fossila bränslen som bristen ur ett uthållighetsperspektiv. Vi använder storskaligt flera icke förnybara resurser, se dagens Debatt i DN.
Se även Bortom krönet på oljanIstiden mot sitt slut och Långsamma trender

30/7-12 Jordbruksforskare silar mygg och sväljer kameler DN
6/10-12 Uppsida:  Skiffergasrevolutionen ett hot mot Putins makt DN

Bild från DN


2 kommentarer:

  1. Snacka om slöseri med energi.

    SvaraRadera
  2. Såg ganska nyligen en dokumentär om vad utvinningen av gas ställer till för dem som bor på stället. Den heter Gasland.
    Länken till filmen: http://www.svt.se/2.149969/1.2536535/gasland

    Man kör över människan och bryr sig inte det minsta vilka konsekvenser det blir.

    SvaraRadera