Leta i den här bloggen

måndag 16 juli 2012

Snöleoparden

Vi lever i en period av massutdöende försakad av människan, se antropocen och Människan förgöraren. Flertalet av jorden stora djur lever under utrotningshot. Alla stora kattdjur med undantag för leoparden är utrotningshotade. Det kanske vackraste djuret på jorden Snöleoparden är nära utrotning med bara 4 000 och 6 500 individer kvar i det vilda. Nu har forskare för första gångeni Mongoliet hittat lyor med vilda snöleopardungar, se DN. Upptäckten ger ny kunskap om vilda snöleoparder skulle kunna öka chanserna att bevara arten. Det största hotet mot snöleoparden utgörs dock av traditionell asiatisk medicin. Ett annat hot mot snöleoparden är klimatförändringarna. Ett varmare klimat innebär att trädgränsen flyttas uppåt i Himalaya och därmed minskar habitaten för snöleoparden, se Science Direct och finska YLE.

Snöleoparden i all sin glans torde vara ett bra exempel på hur mänsklig dumhet drabbar hela biosfären. Snöleoparden drabbas åtminstone dubbelt upp: både av klimatförändring och av knasig vidskeplighet (i form av österländsk medicin).

17/7-12 Vithajens fridlysning ifrågasatt DN
30/7-12 Bolt chanslös mot geparden DN
10/8-12 Indiska tigerparker förbjuds GP

Bild från WWF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar