Leta i den här bloggen

söndag 15 juli 2012

Kartan och Verkligheten

Ett gammalt 70-tals skämt om militären går "när inte verkligheten och kartan stämmer så är det kartan som gäller". Tyvärr finns det många troende som tillämpar denna princip. Vilket ger stora problem i samhället. Nu sammanfattar Karin Bojs problematiken på ett strålande sätt i DN´s vetenskapskrönika: När tro väger tyngre än vetenskapen, se även tidigare bloggar När vidskepelse dödar Bara början!, Sciencefiction Religion och Fanns Jesus?

Bojs konstaterar "Anti-vaccinrörelsen är ett exempel på krafter som försöker misstänkliggöra forskning och befintlig kunskap. Scientologerna och deras kampanj mot psykiatrin är en annan. Klimatförnekarna är en tredje

Det finns många olika skäl att inte vilja ta till sig fakta i frågor som vaccin eller klimat. Till exempel religiös övertygelse, motstånd mot ett alltför materiellt och teknokratiskt samhälle, eller tvärtom en övertro på den teknologi som gjorde 1900-talet så materiellt framgångsrikt. Mot sådana övertygelser är det mycket svårt att argumentera. Å ena sidan känslor, som rädsla. Å andra sidan fakta. Men nästan aldrig helt svarta eller vita fakta, utan olika grader av sanno­likhet

Vad gäller klimatet och ökningen av extremväder avslutar hon: "En ny klimatrapport i veckan från instituten NOAA i USA och Met­office i Storbritannien sätter denna osäkerhet i ett större perspektiv. Där framgår än tydligare hur extrema väderhändelser har blivit vanligare – i vissa fall sextio gånger mer sannolika – jämfört med för femtio år sedan.
Räkna alltså med fler svåra översvämningar i framtiden. Det är en fråga om risk och sannolikhet, men inte desto mindre värt att ta på största allvar".


Dessa och en rad andra exempel som har diskuterats här på bloggen torde peka i en entydigt riktning: vi är, om inte annat så för vår egen skull, i stort behov av en livsåskådning som sätter vetenskap före tro!

17/7-12 Alla barn ska få vaccin mot gulsot DN
4/8-12   Genombrott för vaccin mot malaria DN å Journal of Clinical Investigation
12/8-12 Brett skydd mot influensa DN
18/8-12 Antroposofer förnekar sig inte: SvD

Bild från DN


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar