Leta i den här bloggen

tisdag 17 juli 2012

Vetenskapsförnekelse

Av alla konspirationsteorier på Internet så torde vetenskapsförnekelse vara den mest ogenomtänkta och representera den största okunnigheten. De personer som ägnar sig åt det har inte ens klarat av att reflektera över att de inte kunna använda Internet om det inte varit för vetenskapen: det skulle inte finnas någon ström till deras datorer, det skulle inte finnas några datorchips i datorerna, det skulle inte kunna finnas några bildskärmar. Likväl använder de dessa datorer (som de inte har en aning om hur de fungerar) för att sprida sina dumheter.

I äldre tider anklagade man ateister för gudsförnekelse: först hittar man på en mer eller mindre godtycklig metafysik (som saknar bas i verkligheten) sedan när man har lurat på de flesta denna tro, anklagar man de som inte köper dravlet för "gudsförnekelse". Den moderna vetenskapsförnekelsen är i princip samma vara men istället försöker man förneka eller misstänkliggöra själva kunskapen - antagligen i ett lamt försök att fortsätta sprida sina metafysiskt baserade idéer - likt kreationister. Fenomenet bottnar antagligen i att metafysiken inte längre stämmer med verkligheten och då väljer man stoppa huvudet i sanden med kraft, se Kartan och Verkligheten

Vetenskapsförnekarna repsenterar den vulgäraste och banalaste formen av skepticism. Som jämförelse: ta en hypotetisk "bussförnekare". Han förnekar att mänskligheten har någon som helst kunskap om hur bussar fungerar (växelådor, hur man gör fönster, förbränningsmotorer mm). Samtidigt som han dagligen tar bussen fram och tillbaka till torget för att sprida sitt budskap. Dessutom bor han hemma. Hans far, som betalar alla räkningar, jobbar på fabriken där bussar tillverkas.

Fyller dessa personer någon funktion? Väldigt begränsad. Möjligen kan de tjäna ett syfte - att aktualisera hur viktigt det är för hela samhället med en fungerande skola och ett samhälle som befrämjar utbildning och kunskap, se även Självkastrerande Kunskapssamhälle och Lärare och Astronauter.

Bild från bloggen Vardagsliv och tankar5 kommentarer:

 1. Civ.ing M Grandin23 juli 2012 18:44

  De som överhuvudtaget talar om "vetenskaps-förnekelse" o.dyl är de mest korkade. De förstår inte att "vetenskap" är mångfascetterat, där man i vissa avseenden kan instämma med etablerad vetenskap och i andra avseenden inte.

  Ang tex "kreationism" är det inte alls så enkelt att det behöver vara fråga om en Skapare
  ELLER Darwinism. En Gud kan mycket väl ha skapat
  bakomliggande förutsättningar, på vilket en
  "materialistisk" Darwinistisk utveckling bygger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste Magnus,
   Jag ställer inte alls upp dina virriga utsagor om "facetterad vetenskap". Tvärtom det är din vetenskapliga kunskap som är fascetterad, eller kanske snarare begränsad. Som civ.ing. borde du nog skaffa dig bättre insikter i kunskapsteori innan du uttalar dig om vilka som är korkade.

   Du låta din tro, som du antagligen blivit indoktrinerad med sedan barndomen (en mycket kraftfull mekanism - se mitt inlägg "tro på tometen" från 8 januari), influera din världsbild. Därmed hamnar du i skamvrån med vetenskapsförnekarna. Vill du sätta dig in i evolutionen föreslår jag att du läser mer på http://richarddawkins.net/. Kreationismen är bara ett tokigt religiöst påhitt (i några få religioner) som går tillbaka till en tid då man saknade kunskap om arternas uppkomst. Den går på intet sätt att förena med vetenskapen och den moderna världsbilden.

   Radera
  2. Med "mångfascetterad" vetenskap menar jag att vetenskapen innehåller så många olika sektorer: Fysik, biologi, geologi, astronomi, psykologi osv
   - som har sina egna förklaringsmodeller och teorier. Man kan ju inte kallas "vetenskapsförnekare" bara för att man kanske har egna synpunkter inom vissa av dessa discipliner.

   Men om man inte tänker själv utan bara sväljer allt man blir matad med, så förstår jag att man
   aldrig ser alternativa möjligheter.

   Ang "tro" så är jag inte uppvuxen i särskilt religiöst hem och Bibel såg jag aldrig röken av. Men jag vet idag att Gud finns - men kanske inte just den gud någon religion predikar om. Tyvärr vill jag inte här berätta om den händelse som gav mig vetskap om Gud. Men att en Gud finns har alltid varit axiomatiskt för mig - nästan så jag skulle kunna säga något i stil med vad Sokrates (eller vem det var) sa: "Jag tänker. Alltså finns Gud".

   Radera
  3. Jodå - vetenskapen har många olika discipliner men de hänger alla ihop och ingen av dem har något som helst behov av en gud eller annan metafysik. Ingen av dem ger ens något stöd för metafysiken - den har sina anor i gamla historier från den tid något ansågs sant om det var den äldste eller den med mest prestige som berättade sagan runt lägerelden. I dag kan vi med stor säkerhet avfärda all metafysik som vidskepelse.

   Vad gäller "Cogito, ergo sum" så var det filosofen René Descartes som myntade orden som brukar översättas "Jag tänker, alltså finns jag" vilket i någon bemärkelse är rationellt vilket inte kan sägas om din tro (att du vet) på gud. Om du läste mitt inlägg om "tror på tomten" och lyssnade på radiolänkarna så kanske du förstår att det inte behövs en särskilt religiöst hem.

   Vill du tips till fortsatt "tänka själv" så rekommenderar dig att läsa lite mer om filosofins historia. Det kan ge dig perspektiv bortom din axiomatiska tro. Ett läsförslag är "Konrad Marc-Wogau (red.), Filosofin genom tiderna, del 1".

   Radera
  4. Tack för vänlig kommentar och tips om studier i filosofi.

   Ang Descartes kom jag själv på (och kontrollerade)
   att det var han, efter att jag skickat. Men denna
   förväxling av filosofer verkade du också ha överseende med.

   Ang existens av Gud har jag själv en upplevelse från när jag var 25 år, som skulle övertygat den mest inbitne ateist om Guds existens. Men jag har hittills varit försiktig med att berätta om denna händelses innehåll och bakgrund. Men jag kan säga
   att den info jag fick mer rimmade med Buddhism och Hinduism än vad "Abrahamitisk" religion förespråkar. Buddhismen och Hinduismen anses väl
   sakna gud - men jag skrev också "rimmar med".

   Radera