Leta i den här bloggen

fredag 27 april 2012

Intellektuell svältdiet

I dag rapporterar SvD om en kvinna som försökte leva på en diet bestående av solljus. Detta är ett tydligt exempel på hur illa det går när metafysiska förställningar får råda över etablerad kunskap. För nästan alla är det uppenbart att minskat kaloriintag leder till lägre vikt, i förlängningen svält och till slut död.

Religionerna har haft en historia av att hitta på en "andlig verklighet" (metafysik) och sedan utifrån den komma med förklaringar om hur världen fungerar och föreskrifter för hur vi ska bete oss. I bästa fall så speglar dessa låtsas-sanningar erfarenhet och livsvisdom som personerna (präster, religionsstiftar m.fl.) gjort i den verkliga världen (vår samlade erfarenhet).

I värsta fall kan det spåra ur fullständigt (exorcism mm). I alla fall så fyller inte metafysiken (påhittade gudar och trossatser mm) någon funktion alls - vi behöver den inte. Man skulle kunna säga att den reflekterar en intellektuell svältdiet som påminner om sensorisk deprivation - hjärnan hittar på egna sinnesintryck om den berövas yttre stimuli (som i en flyttank).  Ur det perspektivet är det inte heller så svårt att förstå att människor i svunna tider (utan TV, radio, internet, facebook, twitter mm) fantiserat ihop gudavärldar och annan metafysik. Det är, som tidigare konstaterat, hög tid att städa ut metafysiken innan den förorsakar mer skada. Den måste bort för att ge plats åt vetenskaplig kunskap och en förnuftsbaserad moral. Med alla världsproblem som står inför dörren: klimatkris, krig, korruption, förtryck mm så är det bråttom. Vi vill inte sluta vår historia på samma sätt som den solljusätande kvinnan: utdöda på grund av knasig livsåskådning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar