Leta i den här bloggen

torsdag 12 april 2012

Moral före religion

Idag publicerar DN nyheten "Babianer känner igen skrivna ord".  De kan dock inte lära sig läsa men med lite träning blir de skickliga på att särskilja riktiga ord från meningsösa bokstavskombinationer. De kan utan vidare peka ut hundratals riktiga ord och skilja dem från över 7 000 icke-ord. De tycks som om visuell ord-igenkänning är en förmåga som föregår utveckling av språk. Tidigare har man trott att de utvecklas tillsammans men nu verkar det som om vi kanske har haft den förmågan  i åtminstone 25 miljoner år "så lång tid har förflutit sedan vår egen linje separerade från linjen som babianer" se även Science och Discovery.

Det är inte bara förmågan att känna igen riktiga ord som vi delar med andra primater: "Apor har – mer eller mindre – en rad förmågor som tidigare har betraktats som unikt mänskliga". Apor har visat god förmåga till både empati och samarbete. I höstas publicerade Frans de Waal et al en studie  där han visar att schimpanser uppvisar altruistiskt beteende. I SvD 2010, som refererar en konferans i Zürich organiserad av Mind & Life Institute där Dalai lama möter forskare från olika inriktningar, konstateras att "vår förmåga till altruism menar forskarna på konferensen härrör ur nedärvd empati för våra medmänniskor – omsorger som också har studerats hos babianer och schimpanser. Även primaternas altruism motiveras av rättvisebehov och medkänsla, men räcker bara till de allra närmaste".

Det förfaller som om moralen har utvecklats långt före och under mycket längre tid än religionerna. Religion är alltså inte en förutsättning för moral. Se även inlägg på humanistbloggen "Moral utan religion" och Frans de Waals TEDx talk "Morality without Religion".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar