Leta i den här bloggen

onsdag 25 april 2012

Ohederligt våld

Idag utsågs länspolismästare Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer som del i en satsning av ministrarna  Beatrice Ask, Nyamko Sabuni och Maria Larsson. Ämnet är tyvärr åter igen aktuellt med det tragiska knivmordet av en 19 åring i Landskrona. Så kallat "hedersvåld" pekas ut  som ett av de allvarligaste samhällsproblemen vi har. Karin Götblad har svårt att se att det finns någon viktigare folkhälsofråga i Sverige i dag. Man får tolka uttalandet i moraliska termer eftersom rent numerärt är alkoholism eller aktuella folkhälsoproblemen med övervikt mycket större (Fetare och fetare). DN skriver "hedersvåld är ett känt problem och har av tragiska orsaker blivit ett återkommande debattämne sedan Pela Atroshi mördades 1999. Utbildningar har hållits och utredningar har gjorts, senast nu i början av månaden av Brottsförebyggande rådet". Se även , GP, SvDSR1, SR2SVT och DN2 om Fadime.

Man kan tycka att våldet mot unga kvinnor i syfte att kontrollera deras kroppar borde kallas "Ohedersvåld" -det finns ingen heder i att begå sådana gärningar. Tvärt om: de tycks representera ett totalt sammanbrott av allt som kan kallas moral och heder. Vi har vår moral för att skydda oss mot varandra, se tidigare inlägg moral princip. Att vi i Sverige inte lyckas hantera detta är djupt tragiskt. Inte bara för de kvinnor som drabbas, deras nära och kära utan framför allt för oss alla. Det är ett stort misslyckande - vi har inte klarat av att bygga Sverige så rättvist och så tryggt som vi önskat. Det ohederliga våldet är värre än ett misslyckande, det är en moralisk härdsmälta. Låt oss hoppas att denna satsning innebär ett stort steg framåt.

5/5-12 Lena Andersson kolumn i DN: Heder förutsätter hierarkier.

Till minnet av Fadime bild från DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar