Leta i den här bloggen

lördag 2 juni 2012

Sekulär religion

I gårdagens blogg diskuterades vad som ska ingå i en ateistisk livsåskådning. I det sammanhanget kan det ligga nära till hands att lobotomera lämplig religion, dvs obducera bort de religiösa delarna men behålla ceremonier med mera. Förslaget att köra alla element ur en religion men utan tro på gud och den "religiösa biten" är gammalt och kommer upp lite då och då. Den första mer omfattande varianten lanserades av målaren Jacques-Louis David och finns rätt väl beskrivet i en artikel i nät tidningen Standpoint redan 2008 "A Religion for Atheists" av Alain De Botton (som sedermera byggt ett ateistiskt tempel i London). Se även mina tidigare inlägg Tusenårig traditionSvenskt Ateistiskt Tempel? och Demokratisera Kina?

Fri översättning av kärnan i Alains resonemang:
"Religionen är inte bara en fråga om tro, utan vilar på en drös tankegångar inom så skilda områden som arkitektur, konst, natur, giftermål, dödsfall, ritual, tid -genom att göra sig av med Gud, skulle man också avskaffa en hel rad mycket användbara, om än ofta märkliga och ibland bakåtsträvande, föreställningar som hade hållit ihop samhällen sedan tidernas begynnelse. Så mer fantasifulla och kreativa tänkare började göra två saker: för det första började de jämföra världens religioner i syfte att komma fram till vissa insikter som överskred tid och rum, och för det andra började de föreställa sig hur en religion skulle kunna se ut utan en gud".

Alain har fått många kommentarer till artikeln de senaste 4 åren. Av dessa tycker jag två är särskilt intressanta. Fritt översatt:
Men de flesta sekulära verkar nöja sig med att agera individuellt snarare än kollektivt - och varför skulle de inte? Varför inte en sova en timme till på lördagmorgon, gå på bio på torsdagskväll eller ett pass till på gymmet? Varför gå upp för att gå höra en sekulär "predikan", jag menar föreläsning? En anledning: religioner lyckas inspirera sina anhängare genom att kräva uppoffringar av dem, som deras anhängare är villiga till, under större gott, som de ser det. Detsamma gäller för sådana allomfattande politiska / sociala / ekonomiska / världsbild ideologier som kommunism, man hör ofta om osjälviskhet av lojalt marxister, ägnas åt deras sak, det faktum att de använder termer som "kamrat" hjälper förmodligen till (ungefär som "broder" och "syster" i religiösa kretsar). Men sekularism, saknar en övergripande politisk/social ideologi som marxismen: Hur kan en sådan filosofi inspirera någon att offra, för att gemensamt beteende och ritualer?
"Advocatus" February 2nd, 2009 1:02 AM.

Faktiskt attraherade Jacques-Louis David idé anhängare,  Robe Spierre kallade den "Kulten av det högsta väsendet". Det bör tjäna som en varning till alla som vill bli sekulära humanister och tror att deras idéer skulle kunna slå rot i människornas sinnen . Man kan inte förstå religion eller dess institutioner och man kommer aldrig kunna. Bättre då att hålla områdena förnuft och renlärighet separata men jämlika.
"Kade" June 3rd, 2008 3:06 AM

En sekulär religion förefaller vara en återvändsgränd, närmast att beteckna som en "björntjänst". Det måste finnas mer än fasader, ceremonier och ritualer!

Bild från wiki "Napoleon at the 
Saint-Bernard Pass (1801)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar