Leta i den här bloggen

söndag 3 juni 2012

Profan Ceremoni

I en byggnad i Culpeper utanför Washington DC genereras med jämna mellanrum säkerhetsnycklar till det kryptografiska system system som ska garanterar att nätets adressregister inte manipulerats av någon obehörig. Detta görs i en liten ceremoni med deltagare från separata kontinenter och länder. I den senaste ceremonin deltog bland andra svenska representanten Anne-Marie Eklund Löwinder och även gäster Linus Larsson och Daniel Goldberg som har berättat om upplevelsen i DN: Resa till nätets hemliga hjärta.

Ur DN: "Sju personer ur den innersta kretsen av betrodda internetexperter är de enda som kan utföra ceremonin. De kallas kryptoofficerare och har tilldelats var sin guldskimrande nyckel. Först när tre av dem samtidigt tar med sina nycklar hit, till datacentret i Culpeper, kan utrustningen som används låsas upp. Här stämplar de adressregistret som säkert, ungefär som ett sigill försluter ett kuvert. Men i stället för smält lack används osynliga och digitala kryptografiska nycklar. En sådan stämpel har ett bäst före-datum, eftersom man kallt räknar med att krypteringen knäcks förr eller senare. Det är därför ceremonin måste upprepas gång på gång".

Denna noga bevakade ceremoni som är till för att övertyga om nätets säkerhet är helt av profan natur. Läser man artikeln i DN så går tankarna osökt till religiösa ceremonier (eller  Monty Pythons "The Holy Hand Grenade" se Ateistisk Trosbekännelse). En fascinerande tanke är att de religiösa ceremonierna kanske kan ha fungerat som en sort torrsim, övning, inför framtida ceremonier som berör världsliga händelser (som den i Culpeper). I så fall skulle de kunna få en funktion som liknar barnens lek eller matematiken i relation till fysiken: en abstract övning utan verklighetskontakt som kommer till användning i en tillämpad disciplin (fysiken) och därigenom har sitt berättigande.

Video från YouTube som introducerar "KSK Key Signing Ceremony"
 och visar en del av utrustningen (utan Anne-Marie)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar