Leta i den här bloggen

söndag 17 juni 2012

Love not war

Den gamla festival-slogan  "Make love not war" har fått nytt relevans i och med senaste DNA-forskningen. Människans två närmaste släktingars DNA har kartlagts. Både schimpansen och dvärgschimpansen bonobon har visat sig vara mycket genentiskt lika oss: till 98,7 procent, sinsemellan är de mer lika - 99,6 procent. Våra släktingar har dock helt olika strategier för att lösa konflikter. Schimpanser, där hannar dominerar gruppen, hanterar konflikter med aggressivitet medan bonobon, där honor står högst i rang, ofta löser konflikter genom att ha sex med varandra. Det tycks som om det låg mer i hippieslogan än vad de själva en gång förstod. Se DN och Nature.

Nu kan vi inte lösa konflikter genom hejdlöst gruppsex, a la bonobon, men det kan finnas en bättre väg än aggression. En väg som kanske kvinnor har lite lättare att finna. I ljuset av detta kanske vi kan vidta åtgärder, som till exempel kvotering se diskussion i jämlikhet, för att snabbare skapa ett jämställt samhället med potential för en mjukare form av konfliktlösning vi alla tjänar på. En intressant diskussion som även berör dessa frågor fördes på Center For Inquiery's Women in Secularism Conference "The Intersection of Non-theism and Feminism" video på YouTube, se även diskussion på Humanistbloggen. En panel av fyra intelligenta, intressanta och roliga kvinnorna, Sikivu Hutchinson, Rebecca Watson, Ophelia Benson och Jennifer McCreight, diskuterade fritt. Det av Rebecca startade blogg-nätverket Skepchick finns även i Sverige. En av de intressant saker som diskuterades var att sexism i grunden liknar teism - en samling irrationella trossatser som bygger på ålderdomliga fördomar.

18/6-12 Kvotering ger symboliskt resultat, Äntligen kvotering, Jämställt om 52 år
25/5-12 Tryggheten i fokus på Peace & Love

Bild från  Chimps and Bonobo Society

8 kommentarer:

 1. Matrialkala styrelseskick minskar med stor sannolikhet mängden våld och aggressioner.
  Tyvärr verkar det dock finnas en allvarlig biprodukt.
  Männen (hanarna) tappar livslust och börjar dröna och slappa.
  Jag har läst studier om att det även i enkla afrikanska kulturer som växlar mellan patriarkat och matriarkat blir så illa att männen inte ens har lust att syssla med boskapsskötsel när matriarkatet styr och ställer.Då går de tillbaka till individuellt oplanerat jägarbeteende.

  Företagsbyggande är nog "tyvärr" att likna vid fredligt krigande. Företag har ju dock den fördelen att det bygger välstånd. Ungefär vad den patrialkala ordningen sysslat med under 1900 talet om vi nu för ett ögonblick tänker bort alla vidriga krig.

  Bonobon lever i ett matriarkat. Hanarna gör i stort sett inget annat än att springa omkring och försöka få stoppa snoppen i honornas bakdel. Lite som pubertala smågrabbar. Såna där som mamma tar hand om men som vill busa på kvällarna. Eller som när de blir lite äldre sk "gampojkar" som bor hemma hos mamma som fortsätter att sköta om dessa ända upp i ålderdomen.
  Haiti har en hel del av detta samt en del andra lokala matriarkat i världen. Männen bor kvar hemma hos mamma fast de själva fått barn med en kvinna.

  Det gemensamma med dessa kulturer är 0 % välstånd.

  Det är nog tvär så illa att vi har att välja mellan pest och kolera.

  I Sverige har bevisligen vårt sk patriarkat fungerat rätt bra de senaste 200 åren. Vi har varma hus, fabriker, vägar, järnvägar, demokratiskt statsskick, TV, Radio, datorer, shoppingcenter och stadskärnor designade främst för kvinnor och en massa andra välfungerande sociotopegenskaper.
  Vi vet vad vi har men är nog rätt hemmablinda. Det är inte alls säkert att det blir som man vill när man labbar med de "dolda" drivkrafterna som i grunden styr våra beteenden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Musiksignaler, för intressanta synpunkter, det ligger mycket i vad du skriver!
   Nu föreslog varken jag eller Stefan Lövén att vi skulle införa matriarkat inom det svenska näringslivet. Jag menade bara att vi kanske ska söka vägar med mindre aggression och då kan det hända att det fungerar bättre i ett jämställt samhälle. Jag tror inte heller att vi måste välja mellan ett antingen eller - vi kan nog ha lite av både och. På många ställer i världen, t.ex. Syrien, skulle det nog inte skada med lite mindre aggressivt ledarskap. Och jag delar helt din synpunkt vad gäller vår framgång i att skapa välstånd - men hur var det i Tyskland i slutet på 40-talet? Ja just det, lite för mycket aggression...

   Radera
  2. Jag vill bara föra fram en tankemodell om vad människan egentligen håller på med. Det kan vara en "bra att ha kunskap" när man på olika sätt försöker styra samhället i önskade riktningar. Tänker man inte rätt så blir det sällan rätt. Det blir något annat än man tänkt.

   En viktig uppgift för samhället och skolan är att lära mannen en sådan kunskap att mannen kan "kriga" med fredliga medel och sedan få bekräftelse och positiv feedback. (bristvara i Syrien och många diktaturer som styrs av rädsla)
   Nu har vi även i Sverige ganska länge levt i en tidsanda som i hög grad fokuserat på manlighetens negativa biprodukter samtidigt som vi tagit de positiva sidorna för givna - som om de tillhörde den ursprungliga biotopen.

   Hur många människor (kanske främst unga) tar det inte för givet att det finns hus att bo i. Bara för att ta ett väldigt trivialt exempel.
   Det finns ganska många kulturer där t.o.m. hus anses vara det utopiska målet.

   Demokratin fungerar naturligtvis optimalt när mångas kreativitet får blomma. Mycket talar för att kreativitet är starkt sammankopplat med sexuell status och könslig påfågling. Tar man död på detta kraftfält så dör med stor sannolikhet kreativiteten - och välståndet.

   Det är därför "livsfarligt" när man även försöker tvångsstyra det goda manliga krigandet vilket könskvotering av marknadsekonomiskt fungerande företag ovillkorligen är ett exempel på.

   Att man tvångsstyr våra sk icke marknadsstyrda specialarenor politik, skola, utbildning, rättsväsende, sjukvård, polis och liknade är dock en helt annan femma. Dessa arenor bygger på helt andra premisser. Kreativitet är ju inte det centrala.

   Radera
  3. Jovisst, -jag är mycket tacksam för dina synpunkter och för att du framför dem, och ger dig därför (i god demokratisk anda) mothugg! -något kanske vi lär oss :-)

   Och visst - det kanske har varit onödigt mycket fokus på manlighetens negativa sidor. Bättre då att fokusera på hur vi skapar jämställt samhälle. I längden tror jag inte heller på kvotering - riskerar göra mer skada än nytta då det i sig kan utgöra en diskriminering (som jag argumenterar i inlägget Jämlikhet ). Men jag öppnar för att det kanske kan vara en tillfällig åtgärd när utvecklingen tycks gå åt "fel håll". Sen handlar inte kvotering i bolagsstyrelser om att ta bort männen eller aggressiv konkurrens - Stefan Lövén förslag var 40% kvinnor. Jag skulle kanske tycka att det är väl mycket (med tanke på avigsidorna av kvotering) -initialt kanske en tredjedel eller 30% skulle räcka (finns ju en del branscher och verksamheter där det är svårt att få tag på kompetenta ledamöter av det underrepresenterade könet -oavsett vilket kön det är).

   Tror även man ska vara försiktig med att prata om "tvångsstyra" -det handlar om att styra, men jag förstår vad du menar - man måste lämna frihet för kreativitet (vilket jag tror man även ska göra i de andra verksamheterna du räknar upp) - jag tänker lite som inom sporten: man måste ha regler, spelplan och domare i alla verksamheter sen får ingen av dem vara för snäva eller oflexibla...

   Radera
 2. Var är logiken i att hylla könskvotering OCH den motstridiga idén att sexism är "en samling irrationella trossatser". Varför skulle i så fall sexism i form av könskvotering lösa något?

  Sexism är ju (enligt din egen länk) föreställningen (eller sanningen) att könen är mer eller mindre fundamentalt olika i vissa avseenden.

  Vore det inte de genetiskt/hormonella skillnaderna mellan arter såväl som mellan könen som avgjorde beteendet, utan istället fråga om kulturella skillnader så skulle det ju rimligen finnas patriarkala bonobos och matriarkala shimpanser.

  /Nülle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bästa Nülle du verkar inte ha läst mitt inlägg ordentligt - jag hyllar på inget sätt könskvotering! Konstaterar bara att vi kanske kan vidta sådana åtgärder (med alla deras brister). Jag rekommenderar dig även att läsa mitt föregående inlägg Jämlikhet, se mitt svar ovan.

   Vad gäller sexism och skillnader mellan könen så finns det självklart en liten skillnad (precis som det finns en skillnad mellan oss). Du menar väl inte på allvar att det går att jämföra skillnaden mellan män och kvinnor med den mellan människan och schimpanser??? Och yes, har du tillräckligt stor population av bonobons eller schimpanser så kan du säkert hitta sådana motexempel - de kommer från gemensam förfader som levde i Afrika för cirka 2 miljoner år sedan (läs artikeln i Nature). Då, för 2 miljoner år sedan, borde båda beteendena funnits och om det då hade levt en apa med samma intellektuella kapacitet som dig så hade hen antagligen klarat av att formulera din motfråga.

   Radera
  2. Ok, du tycker ordvalet "hylla" är helt fel för att beskriva formuleringen "kvotering för att snabbare skapa ett jämställt samhället med potential för en mjukare form av konfliktlösning vi alla tjänar på."...

   Ditt andra stycke har rätt oklar syftning. Strängt taget kan förstås allt jämföras, även om jag inte förstår hur du läser in just den jämförelse du antyder att jag gör. Däremot är det ovetenskapligt att försöka jämställa könsskillnaderna, i den lilla y-kromosomen, med den allmänna genetiska variansen, i samtliga kromosomer och mitokondrie-dna, eftersom det mestadels handlar om en annan typ av skillnader.

   Vad "motexempel" skall syfta på är oklart, men handlar det om omvända matriarkat/patriarkat så skulle ju ett par-tre ENSTAKA undantag bland miljontals för 100 000 eller 1 000 000 år sedan bara bekräfta "regeln" att beteendet faktiskt nära nog uteslutande är genetiskt betingat.

   Vad du åsyftar och vill säga med "apa med samma intellektuella kapacitet som dig" förstår jag ej, men jag får väl förmoda att det inte var vänligt menat.

   /Nülle

   Radera
 3. Jösses Nülle, vilken förvirring!
  1. Ja din användningen av "hylla" var helt fel.
  2. Skilj på begreppet sexism och diskriminering -citerar min länk "Sexism innebär fördomsladdad diskriminering, förtryck och utnyttjande av människor enbart på grund av könstillhörighet."
  3. Idén att sexism är "en samling irrationella trossatser" är på intet sätt motstridig - det är du som står för motstridigheterna. Analyserar man ditt resonemang så hamnar man på - "att införa en åtgärd mot sexism är sexistisk", vilket är motsägelsefullt.
  4. Du förefaller ha missat att den mänskliga arten homo sapiens omfattar både kvinnor och män.
  5. Tycker du ska vara försiktig med att använda ordet ovetenskaplig och ologisk. Vetenskapen bygger på att man hänvisar till källor mm- dvs att man kan underbygga sina argument. Logik bygger på att man har klart för sig vad man avser med de begrepp man använder.

  Jag skulle kunna säga mer men avstår då dina argument inte har så mycket med mina blogg inlägg att göra (intressantare vore t.ex. haft synpunkter på vilka åtgärder som är rimliga för att stävja sexism och argument varför). Jag drar streck här, vill du fortsätta diskutera sexism föreslår jag att du debatterar med feminister, på t.ex. skepchick.se.

  SvaraRadera