Leta i den här bloggen

fredag 15 juni 2012

Jämlikhet

Idag är frågan om kvotering återigen uppe på tapeten i och med Stefan Löfvens utspel om att "Kvotera till bolagsstyrelser", se DN, SvD, GP och intervju i SVT. Stefan: "Vi vill helst att näringslivet fixar det först. Men tar man inte de här stegen är vi beredda att säga att då blir det en kvotering i lag".
Regeringen har tidigare sagt att kvotering är inte aktuellt men tycks ändå hålla dörren på glänt: "Kvotering är borta med den här regeringen, men fortsätter näringslivet att vara lomhört kan den väckas till liv av andra", Nyamko Sabuni. Frågan har aktualiseras av senaste mätningen som visar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser senaste året har minskat.

Huruvida en kvotering ska införas inom vissa områden är naturligtvis en politisk och juridisk fråga, och på så sätt ett exempel på en fråga som ska var exluderad i en ateistisk livsåskådning. Risken med en kvotering är naturligtvis att den i sig kan utgöra en diskriminering. Inom högskolans antagning finns exempel på just detta. (det finns tydliga lagar mot diskriminering av studenter vid högskolan).
Olika livsåskådningar, som i sig kan vara motstridiga, kan omfatta samma värden såsom t.ex. "jämlikhet" men  de särskiljs i hur dessa begrepp definieras, se blogg Etikett 1 från 28 feb i år. Wikipedias definition av jämlikhet betonar att alla människor har samma status och respekt, att alla människor är lika värda.

Hur blir det då om vi lever i ett samhälle med haltande jämställdhet där kvinnor systematiskt diskrimineras (en sort tradition som lever kvar från tider med uttalad diskriminering)? Religioner har både historiskt men även i nutid underblås diskrimineringen. Den ateistiska livsåskådningen måste klart ta ställning för jämställdhet och jämlikhet men lämna till politiker och lagstiftare hur vi ska komma till rätta med diskriminering (av alla slag som t.ex. praktiska hinder för handikappade). Diskrimineringen av kvinnor i det svenska samhället är en mycket angelägna frågan. Inte bara bara för att diskrimineringen drabbar den för samhället kanske viktigaste halvan av befolkningen utan även för att livsåskådningar (däribland religiösa sådana) har ett sådan usel historia. Löner, föräldrarledighet, representation, kvinnofrid, utbildning, idrott mm är områden där vi på sikt måste blir mycket mer jämställda än vad vi är idag. Inte bara för kvinnornas skull, utan även för alla andra diskriminerade gruppers skull och kanske framförallt för oss män - varför ska t.ex.  vi män ta mindre ansvar för våra gemensamma barn (när vi har en viktig roll att fylla) eller leva med att våra kvinnor får sämre möjligheter?

Den ateistiska livsåskådningen måste klart och tydligt vända sig mot den unkna historien av diskriminering och kvinnoförtryck, det vill säga moralisera! Ändamålet är klart: jämställdhet och jämlikhet, vad gäller medlen så måste de lämnas till den demokratiska processen. Livsåskådningen måste också vara tydlig i hur den definierar "jämlikhet". En definition skulle kunna fokuserar på  målet "det jämlika samhället". Ett samhälle i vilket alla barn som föds ges en chans att utbilda sig och utvecklas oavsett om det är en han eller hon, oavsett var det föds, oavsett hud- eller hårfärg, oavsett sexuell läggning, oavsett eventuella funktionshinder, oavsett om föräldrarna är: rika eller fattiga, hög- eller lågutbildade, har traditionella värderingar eller nyligen är invandrade. Detta är viktigt även för samhället och därmed för oss alla. Alla andra alternativ innebär nämligen att vi inte tar tillvara våra mänskliga resurser - en sorts ineffektivitet som obönhörligen leder till ett sämre samhälle, i vissa fall mycket mycket sämre.

21/6-12 Bankdirektören: Vi måste könskvotera
26/6-12 Sheryl Sandberg in i Facebooks styrelse SvD, SvT, Sheryl TED
           EU-kommissionen gjorde bort sig: DN & GPEU:s genusexperter tar avstånd
27/6-12  Feministiska videobloggaren skapa panik i spelvärlden

Bild från poorchilds.com

2 kommentarer:

 1. Läser man Evolutionslära och funderar en stund kring begreppet selektion så är det inte speciellt långt till att skriva : S=D.

  S= selektion

  D= diskriminering

  Själv hoppas jag likt :

  http://www.bokus.com/bok/9789189388161/den-generosa-manniskan-en-naturhistoria-om-att-gora-sig-omak-for-att-fa-e/

  att sexuell selektion är den kraft som byggt vårt välstånd.

  Påfågling (sexuella selektionens produk) är selektionens tjusiga sida om man nu bara kan fixa till påfåglingsarenorna så att de bygger kreativitet (bygga för att generera status) istället för destruktivitet. (förstöra för andra för att sänka deras status)

  Kanske måste vi nu när vi sedan ett sekel lämnat den primala biotopen konstruera sexuella selektionsarenor likt ingenjörsarenan trafikplanering.

  Utbildningsväsendet kanske därför blir optimalt konstruerat om vi uppmanar till ett antal fördefinierade arenor (fotbollsplaner)

  Kvinnoskolor, mansskolor samt ett antal varianter av sk queerskolor.

  Kanske kan vi då likt friidrotten bygga ett samhälle där alla får påfågla sin sexuella identitet.

  (Äsch och tusan: Friidrotten behöver också en queerklass.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för spännande boktips. Intressanta tankar! I samma terminologi kanske man skulle kunna säga att att just den stora svårigheten att klara av ett jämställt live är det som attraherar honorna...
   Annars tror jag att den kulturella utvecklingen som visserligen vilar på den biologiska går långt bortom dess begreppsvärld på samma sätt som den biologiska (vad gäller komplexitet) går långt bortom sin fysiska (e.i. kemiska) grund.

   Radera