Leta i den här bloggen

torsdag 21 juni 2012

När vidskepelse dödar

Det rapporteras i massmedia om flera fall av röda hund i Järna trakten.
"Röda hund är egentligen inte allvarligt för de barn som drabbas, utan det är om gravida kvinnor smittas under första hälften av graviditeten som det blir allvarligt för då får de nästan alltid allvarliga fosterskador som synnedsättning, hörselnedsättning och rubbningar i hjärna och hjärta och det är därför vi vaccinerar mot röda hund", enligt statsepidemiolog Annika Linde.
Det är inte heller första gången som smittsamma sjukdomar härjar i Järna. Så sent som februari drabbades människor där av mässling, en smittsam och potentiellt farlig sjukdom, sju personer insjuknade varav fem barn, se DN SR GP, tidigare Mats Reimer i DN juni 2011 och Vaccin dilemma.

Vad kan nu detta bero på? Ligger Järna dåligt till ur jordstrålnings-synpunk? Finns det överskott av onda andar? Eller har man bara haft otur med födelsedatum och astralkroppars läge? Nej, i Järna har man en lägre vaccinationstäckning bland barn än övriga Sverige. Det finns många s.k. antroposofer som delvis motsätter sig vaccinationer. De tror bland annat att det finns en andlig värld som är objektiv. Det vill säga ett attitude-problem. I tidigare blogg diskuterades tragedin i Australien med en sjuk flicka som höll på att dö därför att hennes Jehovas-vittnen-föräldrar vägrade henne blodtransfusion. Då konstaterades att fall av detta slag skulle kunna undvikas om man i lagstiftningen förbjuder föräldrar att förvägra barn livsnödvändig vård. Dessa problem löser vi i Sverige genom att socialtjänsten tar över vårdnaden av barnet så att det kan behandlas på bästa sätt, sedan får föräldrarna tillbaka ett friskt barn.

Tron på vidskepelse väljs framför att ge sig själva och sina barn modern vård. Ett exempel på hur förödande en livsåskådning som inte bygger på en vetenskaplig världsbild kan vara. Ur ett utbildnings- och populärvetenskapligt perspektiv är detta ett stort misslyckande. Vidskepelsen blir då en styggelse som måste stävjas med lag på samma sätt som annat missbruk. Problematiken visar också på styrkan i övertygelsen - man är t.o.m. beredd att offra sina egna barn. På detta sätt blir vidskepelsen direkt antievolutionär.

24/6-12 HPV: Utbredd rädsla för att vaccinera sig
26/6-12 Svininfluensan dödade fler än vi trott: DN och SR
11/7-12 Inga biverkningar av HPV-vaccin DN
10/7-12 Ytterligare fall av röda hund DN

Bild från Philip Wildenstam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar