Leta i den här bloggen

onsdag 13 juni 2012

Gammal är äldst!

Åldrande fäder får enligt senaste forskningen friskare barn som potentiellt kan åldras långsammare, enligt senaste forskningen se även gårdagens DN:  Män bör skaffa barn sent i livet. Mekanismen hänger ihop med att den äldre mannen producerar spermier med ett bättre skydd mot åldrande i form av längre telomerer. De exakta orsakerna till detta är ännu inte kartlagda men man har kunnat se både statistiska effekter på population och kunnat observera de längre telomererna. Denna forskning stämmer väl med tidigare resultat, se min blogg "Evigt liv?" Ett utvecklingstryck mot sen reproduktion ger längre och friskare liv!

Kulturellt och socialt har vi även en utveckling som går mot högre ålder för föräldraskapet. För egen del kan jag säga att det fungerar utmärkt. Det tillåter en mycket längre period av självständigt liv när man kan både mogna och få tillfälle att utveckla sin personlighet. Idag har mammor en medelålder runt 30 vilket motsvarar historisk nivå fram till början av 1900-talet sedan minskade den till omkring 26 under 1960- och 1970-talet. Efter det har medelåldern långamt ökat till att 2011 för mammor och pappor vara 30,8 respektive 33,9 år. Förstagångsmammorna och –papporna under 2011 var i genomsnitt 28,9 respektive 31,5 år, se SCB. Vilket är lätt att förstå om man jämför med födslotalet - som sjönk dramatiskt runt 1900, se läkartidningen. Det tidigare höga födslotalet (och höga spädbarnsdödligheten) försköt föräldraskapet till en högre ålder (processen var så att säga ineffektivare och tog därmed längre tid).

I framtiden kanske det blir normal att vara förälder runt 40-50-års åldern. En period när vi har klarat av utbildning och det mesta av karriär, varför vi kan ägna mer tid åt våra barn. Framförallt gäller detta papporna som har haft svårare (kanske varit mindre intresserade av) att ta ledigt från arbete för att ta hand om sina barn. Vid en högre ålder kan vi även vara mer jämlika, utöver att ha mer att erbjuda våra barn i form av kunskap och livserfarenhet. Vilket kanske också bidrar till ett längre och friskare liv.

14/6-12 Så lever du ett friskt liv när du blir äldre
26/6-12 Svenska papparollen – nu på export
23/8-12 Risk ha gammal pappa


Medel­åldern vid första barnets födelse från SCB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar