Leta i den här bloggen

måndag 25 juni 2012

Dream come true

Idag berättar DN om mikrofandom ett mediefenomen där tittarna skapar sin identitet utifrån tv-serierna de älskar mest. Fandom i sig är inget nytt utan har florerat inom Science Fiction (se SFSF) och Fantasy genren i många årtionden. I microfandom lockar en smal och exklusiv populärkultur allt fler unga vuxna att definiera sin identitet utirfrån en TV-serie som helst bör vara så ouppmärksammad som möjligt. DN pekar ut Buffy och Harry Pottter som stilbildande: båda började sändad 97 när internet slagit igenom och båda handlar om en ung person som, likt Clark Kent, lever ett dubbelliv. Det ena livet levs i en mystisk värld där de kämpar mot "magiska monster" och i det andra livet är de vardagliga individ med vardagliga bekymmer (som de flesta kan identifiera sig med).
"Tillsammans skapar de sin egen verklighet, som av en okunnig omgivning kanske anklagas för verklighetsflykt. Men gruppen skapar snarare en alternativ verklighet, som existerar parallellt med vardagen. Fansen pendlar mellan lördag-söndags-världen och vardagen. De blir aktivister, vägrar att passivt underordna sig".

I mångt och mycket fyller mikrofandom den nisch som lämnats tom efter att religionen tappat greppet om ungdomar och vuxna: dagdrömmande om en verklighet med spännande egenskaper som förgyller och berikar ett annars normalt och stundom tråkigt liv. De moderna TV-serierna bjuder då inte bara på högkvalitativ underhållning för stunden utan lägger till en andlig aspekt som med karaktärens "vanliga liv" kan knytas till vår vardag. Blandningen av vardag och mystik ger en tätare story och en intellektuell utmaning - tittaren måste sätta sig in i de regler som råder för den mystiska världen och hur de påverkar handlingar och ställningstaganden i "vanliga verkligheten".  Det handlar om en njutbar intellektuell gymnastik där vi leker med tanken att blanda drömmar och verklighet. Den placerar oss (eg. huvudpersonen) i världen mitt: mötet mellan fantasivärlden och vardagsvärlden. I stort sett alla utövare av mikrofandom är väl medvetna om att det rör sig om just en fantasi vilket man inte kan säga om religiösa. Mikrofandom kan därför, till skillnad från religiösa föreställningar, betecknas som ett ärligt lekfullt möte mellan fantasi och vardag. Ärlig då det inte hymlas om att det är en fantasi/dröm.

Inom religionsfenomenologi har uttrycket kreaturskänsla använts för att beskriva en annan funktion av fantasivärlden: den avdramatiserar vår vanliga värld. Vi behöver inte bli handlingsförlamade över svårigheter, utmaningar, tristess eller meningslöshet i vardagen därför att det finns en högre och viktigare verklighet. Mikrofandom får, jämfört med religiöst dyrkande, betecknas som en hälsosam yttring av behovet av spänning, underhållning och ett alternativt sammanhang för att tolka världen. Ett sammanhang som kittlar fantasin och erbjuder verklighetsflykt. Även andra element av traditionell religion kan skönjas som t.ex. vallfärd (se Resa i Harry Potters fotspår). Rörelsen ger också ett social sammanhang där nya kontakter kan knytas med likasinnade. Mikrofandom kan involverar utövare till den grad att till och med artificiella språk kan frodas, så som Klingon.

Inom nischen realitysåpa/dokusåpa får deltagarna möta allt större utmaningar som börjar närma sig den beskrivan leken med fantasivärlden. Denna utveckling blir då ett tredje steg, efter religiösa villfarelser och mikrofandom. Det senaste och mest lysande exemplet på denna utveckling torde vara Mars-One. Framtida deltagare ska kämpa i en uttagningstävling för att bli de första människorna på Mars, och även skickas dit med enkelbiljett (om satsningen blir lyckad). Underhållnigsindustrin tar över ännu en nisch från religioner, som  har förvaltats av stater (jmf Apolloprogrammet och Kinas rymdambitioner). ShowBiss erbjuder oss då en ärlig rak väg från dröm till verklighet  - There's No Business Like Show Business.

9/7-12 Bilden som visar hur planeten Mars ser ut, hela bilden fr Nasa,
            Ny mikrofandom kult: My little pony

Bild från ClassicMovieChat.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar