Leta i den här bloggen

lördag 30 juni 2012

Världen, livet och kulturen

Den här bloggen handlar om sökande efter en nykter ateistisk livsåskådning. Begreppet livsåskådning tolkas då i ett bredare perspektiv där tidigare religioner ses som en delmängd. Den ateistiska livsåskådningen ska helst svara upp mot de mänskliga behov som religionerna tidigare har tillgodosett men på en vetenskaplig världsbild fri från metafysik. Den ska så att säga inte gå över ån efter vatten - dvs inte förklara meningen, moral och ordningen i våra liv/vår värld/vår kultur utifrån ett påhittat metafysiskt sammanhang.

Ambitionen kan tyckas väl teoretisk och megaloman. Likväl, den sekularisering som många samhällen idag går igenom lämnar ett vakuum efter sig. Företrädare för de tynande relgionerna kämpar med näbbar och klor för att hävda ensamrätt till våra gemensamma kulturtraditioner, vilka de bara förvaltat under en tid - de har utvecklats av människor och tillhör oss alla. Vi lever idag i en värld som i mångt och mycket präglas av konflikter mellan olika religioner, moraliska dilemman och en våldsam exploatering av naturens resurser. I västvärlden har vi dessutom den senaste tiden levt på lånade pengar. Den vulgär materialism som härskar "den som har mest prylar när han dör" tycks leda till andlig, ekonomisk och ekologisk utarmning.

I ljuset av detta ställs här frågan: behöver vi en ny världslivsåskådning? Om vi behöver den: hur ska den i så fall vara beskaffad och vad ska den omfatta? Kan vi bygga en livsåskådning på nykter vetenskaplig grund som ger och stöd i svåra  livsfrågor, moraliska frågeställningar, erbjuda ett synsätt som gör världen, livet och kulturen spännande och intressant. Ett synsätt som låter oss känna mening och delaktighet i livet. En sorts andlighet eller sense-of-wonder utan att för den skull göra avkall på den nyktra världsbilden. Ge oss ett sammanhang att känna mening i livet och att utveckla våra egna liv tillsammans med alla andra människor. En livsåskådning som sätter allt det vackra, goda och rätta i ett sammanhang som bygger på det sanna. Men det räcker inte: livsåskådningen måste fungera i nöd och lust. Området är dessutom rätt avgränsat: livsåskådningen måste bygga på den vetenskapliga världsbilen som ständigt förfinas och utvecklas, samtidigt som den måste exkludera mer världsliga aspekter som t.ex. politik - den måste ligga på en djupare nivå.

Livsåskådningen måste beröra världen, livet och kulturen. Världen, universum eller den fysiska värld vi befinner oss i fascinerar på ett sätt som bland andra Carl Sagan lyckats förmedla. Livet på jorden fascinerar, många har skildrat det, andan i David Attenborough verk inspirerar. Vi står nu på tröskeln till att upptäcka liv i universum vilket antagligen kommer få stora konsekvenser för hur vi ser på världen. Den mänskliga kulturen som vi hittills utvecklat är enorm men kanske bara är början på en mycket längre resa som vi tillsammans har framför oss. I takt med att länder lyfts ur fattigdom, diktatur och misär kommer allt fler människor att kunna bidra och utveckla vår kultur. Kan vi bara komma överens så kan vi ha en guldålder framför oss. Inte bara lösa alla de allvarliga problem vi står inför utan även utforska universum, livet och kulturens alla möjligheter.

27/7-12 Ateister blir allt mer accepterade i USA


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar