Leta i den här bloggen

måndag 18 juni 2012

Samlade Massan

Idag rapporterar DN om forskning som pekar på att det inte bara är det ökande antalet människor som sliter på jorden resurser utan även vår ökade massa, dvs "Övervikt är ett minst lika stort problem som överbefolkning". Världens samlade övervikt anges motsvara ytterligare 1 miljard människor. Se DN, BBC och vetenskaplig artikel i BMC Public Health.

Att mänskligheten dominerar biosfären på ett sätt jorden aldrig tidigare skådat har diskuterats här, se AntropocenSyndafloden och Människan förgöraren? Det nya är att vi kan koppla ihop vår kostföring och hälsa med den globala miljöbelastningen. Vår livsstil blir då föremål för moraliska överväganden, dvs övervikt är inte bara skadligt för den enskilda individens hälsa utan hotar även vår gemensamma miljö och därmed hälsa. Det är naturligtvis skadligt och destruktivt att kritisera enskilda individer eller deras problem. Tvärt om: de som har besvär ska vi stödja. Det vi behöver är konstruktiva regler för oss alla som minskar risker och problem för dem som är drabbade, eller riskerar drabbas, av övervikt och fetma. Vi kanske på allvar ska ha moraliska synpunkter på den mat som säljs, serveras och som vi äter? Det förefaller då rimligt att den ateistiska livsåskådningen, både för vår egen och för miljöns skull, ska omfatta en vego-norm!


20/6-12 Så stajlas McDonalds burgareOpassande reklamskylt togs ner
21/6-12 Riktiga karlar äter kött, Spett alltid rätt
27/6-12 För mycket kött ökar risk för stroke: DN, SvD, GPSR och UNT


Bild från bloggen Ilska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar