Leta i den här bloggen

torsdag 31 januari 2013

Fängelse för Ockrare

SMS-lånen har blivit en fälla för allt fler, särskilt unga. Hela verksamheten är märklig då penagar lånas ut till en ränta av flera tusen procent. Detta är i princip förbjudet enligt svensk lag. Från Wikipedia:
"Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. Som exempel kan nämnas lån med oskäligt hög ränta".

SMS-lånen ges frikostigt till de flesta som har någon sorts årsinkomst (20 000 - 30 000 kr) och inga tidigare betalningsanmärkningar. Något många många skaffar sig på detta sätt. Förra året var det över 50 000 låntagare som hamnade hos kronofogden. Se SvDDN och HD.

Hela affärsidén bygger på att man lånar ut till personer med dålig återbetalningsförmåga och att samhället ställer upp med resurser för att driva in pengar. På så sätt påminner verksamheten om bluffakturabolagen. Det kanske inte är så konstigt i ett land där till och med landstinget ägnar sig åt skatteplanering, politiker som länge haft guldkantade pensionsavtal just har breddat vägen för ocker hyror och statliga bolag friskar på med miljardmutor till diktaturer.

Att verksamheten tillåts fortsätta och faktiskt expanderar, för att inte säga blomstra, är om inte annat ett tecken på den långt drivna låt-gå mentalitet som tycks prägla det moderna Sverige. Ytters en produkt av en avsaknad av gemensam moral, eller ambition där till, och en utbredd vulgär materialism där bara Mammon högaktas. Inom kristendomen (katolicismen) har verksamhet av detta slag betecknats som en form av girighet (en av de sju medeltida dödssynderna). Inom islam har, för att stoppa ocker av detta slag, räntor på lån varit förbjudna  "Riba är Haram". Vilket har hämmat den ekonomiska utvecklingen - man har så att säga kastat ut barnet med badvattnet. I ljuset av sms-lånen blir det rätt tydligt moraliskt förbud mot ocker vore rimligt i en modern ateistisk livsåskådning.

1/2-13 Dagen då Telia blev ett herrelöst bolag SvD; Sanningen om Telias antikorruptionsarbete SvD2
4/2-13 Telias mutmisstänkta ”kronprins” sitter kvar SvD
5/2-13 Ny organisation ska minska problem med sms-lån SR; Skärpta krav på sms-långivarna HD
10/2-13 Därför borde banker inte få dela ut pengar SvD
11/2-13 Svenska bankers skulder: 11 900 miljarder SvD
19/2-13 Fler sms-låneföretag varnas SvD, HD; Fler borde förbjudas att ta sms-lån SR

Bild från SR "Rekordmånga obetalda sms-lån hos Kronofogden"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar