Leta i den här bloggen

lördag 5 januari 2013

Gudlösa församlingar

I Nordamerika finns det flertalet "gudlösa församlingar". De fungerar i mångt och mycket som de "vanliga" församlingarna men man har rensat bort gud. Flertalet av dem bygger på en modern vetenskapligt baserad världsbild. Se även Humanistbloggen.

Ett bra exempel är Fellowship of Freethought i Dallas som har som mission att: skapa en positiv inverkan på vår gemensamma värld, vårt uppdrag är att tillhandahålla en gemenskap som värderar och främjar en fritänkande liv obegränsat av fördomar, tradition, dogmer och myndighet och som uppmuntrar människor att leva ett skäl och evidensbaserat liv präglas av nära gemenskap, etiska kontemplation, kritiskt tänkande, samhällstjänst, och uppskattning av vetenskaplig kunskap och förståelse av universum och vår plats i den.


Det tycks finnas ett behov då det amerikanska samhället i övrigt är så hårt präglat av religiösa församlingar. Behovet i sekulära Sverige är inte lika påtagligt. Flera av de ateistiska församlingarna har även valt att mer eller mindre köra vidare på samma form som de religiösa vilket till exempel svenska humanisterna är mer tveksamma till. Se även Gudlösa församlingar del 2

6/1-13 I dag öppnar Englands första ateistkyrka Dagen

Film från YouTube: Godless: The Congregations (part 1 of 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar