Leta i den här bloggen

måndag 21 januari 2013

Egen smed

En av de viktigaste uppgiften för en ateistisk livsåskådning är antagligen att visa på möjligheterna till mening i livet, som konstaterat i tidigare Att ge mening. Det är som sagt meningslöst att fråga efter "Meningen med livet" istället ska vi söka Mening i Livet. Kan tyckas vara en liten språklig skillnad mellan ett "med" och ett "i" men bakom orden döljer sig en stor klyfta - den första frågan förutsätter ett större sammanhang än själva livet, ett sammanhang som ligger utanför livet (vanligen ett metafysiskt väsen). I det andra så handlar det om att var och en är sin egen lyckas smed. Se även tidigare Mål och Mening.

På SvD's Idag-sida berättas idag om den filosofisk praktiker Tulsa Jansson som i ett meningsfullt liv inkluderar: Kärlek, kamp och vila. Tulsa hjälper personer, som upplever en känsla av meningslöshet, att bena ut livsfrågor. Hon har varit med och startat föreningen Svenska sällskapet för filosofisk praxis och skrivit boken ”Du har svaren!". Hon har även en blogg där hon diskuterar "de stora frågorna". 

Tulsa: "För att formulera vad som är meningen med ens liv måste man börja med att formulera vad ”mening” egentligen innebär. Är det en fråga om själva livets uppkomst och syfte eller skillnaden mellan det som har liv eller inte har liv? Det kan också vara att en person vill utforska om det finns någon dold mening bakom de saker de har varit med om eller om det finns något högre syfte med våra liv". och "Hon kan också ställa frågor om vad personen har för förväntningar på livet och vad ett gott liv bör innehålla. Vad ett gott liv ska innehålla kan tyckas vara en ganska enkel fråga, men många som kommer har aldrig ens för sig själva formulerat vad som faktiskt behövs för att just deras liv ska vara gott".

Tulsa har även ett antal handfasta tips för att kom igång med "stora tankar" bl.a. att lyssna på  Lalehs musik och texter, se Luc Bessons fantasiska film ”Femte elementet” (kärlek är det femte elementet, trailer) och att titta på kortfilmer från Crazy Pictures ”Nakenlekar” och ”Negerboll” (nedan).

22/1-13  Professor i teoretisk fysik: "det är ingen idé att söka livets mening vare sig i naturvetenskapen eller i religionen" SvD - komet väckte hans intresse i ungdomen (se även ISON kommer)
23/1-13 Från en palliativ avdelning "det är bra att fundera lite över livets mening, att inte bara slå bort sådana tankar" SvD
28/1-13 Vi kan inte låta bli att söka meningen SvD
11/2-13 Meningarna med livet? Här är de! SvD

"Negerboll" från Crazy Pictures

1 kommentar:

  1. Mycket insiktsfullt av dig att påpeka att "mening i livet" är bättre än "mening med livet" och att det senare ofta leder fel därför att man frestas leta efter något utanför.
    Man kan utveckla resonemanget genom att säga att begreppet "mening" liknar "värde" på det viset att det inte är en inneboende (intrinsisk) egenskap. Liksom en sak inte har värde i sig själv, utan bara för någon, uppstår mening bara som en upplevelse hos någon, t ex mening för mig.
    Detta kan tyckas petigt, men förenklar väsentligt diskussionen och vägen till ett meningsfullt liv.

    SvaraRadera