Leta i den här bloggen

tisdag 29 januari 2013

Fri invandring

Centerns kontroversiella förslag till idéprogramet om fri invandring försvaras idag i på SvD Opinion. Det presenteras som i en klar ambition att vara det parti som tydligast står upp mot främlingsfientlighet och för öppenhet och solidaritet. Medvetet om att fullständigt fri invandring kan vara svårt om inte andra länder också byter inställning siktar idéprogrammet på att vara en karta inte bara för politiker som är verksamma i Sverige, utan även för partiet aktiva arbete inom EU.

Center företrädarna ser det lika viktigt att förändra EU:s regelverk så att fler länder bistår flyktingar som att skapar förutsättning för friare regelverk i Sverige: "Det råder inte brist på plats i Sverige. Vad det däremot råder brist på är konstruktiva idéer för att lösa det utanförskap som många nya svenskar hamnar i. Centerpartiet har många idéer och förslag för hur fler människor kan komma till Sverige och snabbt få ett arbete".

Oavsett om det är klok partipolitik (taktik) i ett läge där Centerns siffror i opinionen är pressade så måste man berömma dem för att belysa och ta upp denna viktiga fråga. På sikt vill vi alla (eller nästan alla) naturligtvis leva i en värld med fri rörlighet - där vi själva kan välja var vi vill arbeta och bo. Det är i grund och botten lika naturligt som att (nästan) alla vill ha världsfred. Centern representerar därmed något idag så udda som idealism. Idén som sådan är uppenbarligen lång mer bärkraftig än rasismen och kanske också mer bärkraftig än månggifte. Fri invandring är eftersträvansvärt även om det i praktiken är svårt att realisera. Hur ska vi, till exempel, kunna värna om vårt välfärdssamhälle och hur stoppar vi kriminella element som vill använda den fria rörligheten? Likväl, det är en stark vision och som det heter bättre brödlös än rådlös. Vi får heller aldrig glömma bort att vi alla är invandrare av blandras! Se även Fördel SverigeInvandrar i vågor och Alla är vi guds barn.

30/1-13 11 miljoner papperslösa kan få medborgarskap SR, SvD, HD Lööf avvisar mer i idéprogrammet SvD, HD Moderater vill ha färre flyktingar SvD
31/1-13 Idéprogramsförslaget hånar våra sociala reformer SvD
11/2-13 Alla som föds i Sverige bör få bli medborgare SvD

Skandinavien och norra Europa under förra istiden innan
de första invandrarna anlände. Bild från kvarken.di

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar