Leta i den här bloggen

tisdag 22 januari 2013

Straffskatt på kött?

Dagens höga köttkonsumtion är orimlig av många skäl: den egna hälsan, miljön, klimatet och ur ett hållbarhets perspektiv. Lägg till detta att den moderna köttindustrin i mångt och mycket står för både rovdrift och djurplågeri i en aldrig tidigare skådad skala. Bara klimatpåverkan i sig är ett stort problem: köttproduktionen står för åtminstone 18 procent av de globala växthusgasutsläppen vilket är mer än hela transportsektorn. Frågan aktualiseras även av vår ökade medelvikt och människans dominans av jorden.

Därför diskuterar nu jordbruksverket en koldioxidskatt på kött - en köttskatt. Det verkar dock inte bli någon ny skatt då regeringen med finansminister Anders Borg och landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen är emot. Skatten är inte heller ett särskilt populärt förslag: i läsaromröstning om köttskatt på SR säger hittills ca 80% av läsarna "Nej, maten är dyr som den är". Oavsett en skatt eller inte så rekommenderar alla experter att dra ned på köttkonsumtionen och i de fall vi äter välja miljövänligt kött. Se även Chatt med Ekots miljöreporter om mat och miljö SR.

Det blir allt mer tydligt att vegetarianer har haft rätt i mycket de sagt. Det är, som tidigare konstaterat, svårt att dra någon annan slutsats än att det är moraliskt att vara vegetarian eller i varje fall väsentligt minska sin köttkonsumtion. Vi kanske inte behöver införa något kötttabu men en vegonorm förefaller motiverad. På sikt torde en teknisk lösning i form av odlat-kött kunna stoppa djurplågeriet, minska miljöbelastningen och även kunna ge en hälsovinst i form av minskade miljögifter i köttet.

Vi måste på sikt skära ned vår köttkonsumtion och då kan en köttskatt vara motiverad, med hänsyn till de enorma utsläppen av växthusgaser och deras klimatpåverkan. Den räcker på intet sätt men skulle vara ett litet steg i rätt riktning inte bara för klimatet utan även för miljön, djurhållning och vår hälsa. Man skulle kunna säga att köttskatt är rätt ur moralisk synpunkt men tyvärr verkar vara dödfött ur politisk.

23/1-13  Hälften av all mat som köps slängs SvD
24/1-13  Den som släpper ut bör också stå för kostnaden SvD
25/1-13 På öl verkar skattehöjningar fungera i Storbritannien: SvD
27/1-13 Sveriges köttproduktion bör öka SvD
29/1-13 Vi måste minska på köttkonsumtionen SvD
19/2-12 Fiskmat kan lösa jordens matproblem SvD

Bild från Passagen debatt Rätt med skatt på kött?

1 kommentar:

 1. Om det nu är så att västvärlden bör minska sin köttkonsumtion så ska man minska på det kött som står för störst miljöbelastning och som i sin storskalighet inte ger djuren möjlighet till ett naturligt beteende.
  Köttdjurs- och lammuppfödning på naturbeten är både klimatsmarta och djurvänliga och skapar öppna betesängar med stor biologisk mångfald. Är det rätt att belägga detta med en straffskatt? Svaret är: Självklart inte!
  Kyckling framhålls ofta som ett klimatsmart alternativ - det är det kanske, men ur etologisk synpunkt är det helt förkastligt med dessa sönderavlade djur som föds upp i trånga utrymmen.
  Slutsats - det är skillnad på kött och kött.
  Själv äter jag helst kött från www.lokalkött.se

  SvaraRadera