Leta i den här bloggen

onsdag 9 januari 2013

M-MTV

I dag kan man i tidningar läsa om ökande piller bruk för barn (SvD, SvD2, GP, HD, SvD3 ). I värsta fall handlar det om föräldrar som tar en genväg för att slippa engagera sig. Samtidigt rapporteras korttidsfasta kunna förlänga livet och förbättra hälsan medan dess motsats, dietläsk, kopplas till depressioner (SvD4). Fastan är dock inget nytt påfund utan del av våra traditioner, påbjuds inom många religioner bl.a. muslimska ramadan. Hälsan är som bekant beroende av vad vi stoppar i oss: vi är vad vi äter. Det kan finnas goda skäl för religioner att ha regler om fasta och kosthållning.

En modern livsåskådning ska antagligen innehålla kostråd. De kan dock inte vara isolerade från resten av livet - t.ex. är det antagligen inte hållbart att, som idag, lösa psykisk ohälsa med ökad läkemedelsförbrukning. Kosten som del av livsåskådningen vänder ut och in på resonemanget - vad ska livsåskådningen omfatta?
Den ska  antagligen  ha, som arv från religionerna, någon sorts församling. Denna församling blir då ett forum för Mening (mål) Moral Tradition och Världsåskådning (M-MTV). Kostföringen som är en viktig del för  (målet) att må bra. Den baseras i praktiken på de traditioner som ingår i vår kultur. Faktiska regler om kostföring utvärderas utifrån vår kunskap (vad vetenskapen säger i.e. världsåskådningen). I antropocen  måste vi också utvärdera vad vår kosthållning får för effekter på miljön och då ställs kunskapen mot mmiljömedvetandet (moralen).

Maten är kanske en bra startpunkt vad gäller funderingar om livsåskådning. Den är en förutsättning för (och ett reslutat av) livet och står i centrum för kulturen. Den påverkas starkt av vår moral, tradition och världsåskådning. Går vägen till livsåskådningen från hjärnan, via handen och magen till hjärtat?

12/1-13 Pillerberget har blivit en klassfråga SvD

Bild från bloggen nollnitti

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar