Leta i den här bloggen

måndag 14 januari 2013

Människan Utrotaren

I denna blogg har det flera gånger konstaterats att vi lever i antropocen: en geologisk era med människan som jordens starkaste förändringskraft. Baksidan av medaljen är att vi demolera hela biosfären och utrotar ett stort antal arter som t.ex. snöleopard och neandertalare. Nu rapporterar vetenskapsradion om att bränderna i Australien kan var vållade av att människan utrotade trädvältare, diprotodon och pungnoshörning. "De här stora djuren var växtätare och när de utrotades av människan för bortåt 50.000 år sedan förändrades också växtligheten. Det växte upp en massa sly. Australiens natur blev mycket mer eldfängd".

Det blir alltmer tydligt att en ateistisk livåskådning måste innehålla starka ställningstagande för miljön, floran och faunan. Den evolutionära situationen påminner mycket om ett barns uppväxt: i takt med att hen blir större, starkare och mer kapabelt måste det lära sig vad som är rätt och vad som är aja-baja. De gamla religionerna och traditionerna kommer till korta. Till och med ett s.k. naturfolk som aboriginer bidrog, som goda Homo Sapiens, till utrotningen! Idar är illegal jakt av tiger, som är inriktad på att förse marknaden med traditionell kinesisk medicin, huvudorsaken till den snabba nedgången i antalet tigrar (WWF, Länsstyrelsen). Hela ansvaret för katastrofala bränderna i Australien kan inte läggas på utrotningen - även den moderna människan och dess enorma utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen har bidragit till eldinfernot i form av torrare och varmare klimat. Kopplingen ä fascinerande: tidiga människor utrotade djur som idag förvärrar bränder och skada.

Diprotodon, bild från wikipedia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar