Leta i den här bloggen

fredag 18 januari 2013

Svenska Nyhumanister

Igår, den 17 januari 2013, grundades förbundet Förenade Humanister. Syftet med förbundet är "att främja en positiv humanism och arbeta för ökad dialog mellan olika livsåskåningar" och "I föreningens idéprogram slås fast att staten ska vara neutral i frågor om livsåskådning, men att samhället till sin natur måste vara pluralistiskt och mångkulturellt för att alla ska kunna uttrycka sin personlighet". Se Förenade Humanister, Humanism ska inte vara anti-religion SvD, Humanistbloggen: Humanismen sprider sig och The People's Front of Förenade Humanister och Dagen.

Bakgrunden är att ett antal humanister har hoppat av från organisationen Unga humanister. De tyckte kort och gott att humanisterna lagt för stor betoning vid ateism och religionskritik. Istället vill de öka förståelsen mellan olika samhällsgrupper. Det kan mycket väl ligga något i detta: tron är en personlig sak - vill man tro på Harry Potter, Sagan om Ringen, Jesus Kristus, Mohammeds gud, Buddha eller något annat metafysiskt väsen så kanske man har rätt att göra det. I varje fall så länga man inte väljer att tvinga på andra denna vidskepelse, dra moraliska växlar eller ägna sig åt regelrätta övergrepp på barn.

Det är även rimligt att en modern livsåskådning (som inte bygger på metafysiska utsagor och andra bronsålderfantasier) är välkomnande mot personer som har en privat religiös tro. Ska vi ateister frälsa några nya själar så lär det bli troende och då kan det vara klokt att på ett respektfullt och tolerant sätt bjuda in till diskussion. I sammanhanget bör väl även Föreningen Fritänkarna nämnas, ett tidgare avhopp från humanisterna som gått i den andra, mer ateistiska, riktningen. Med kredd till humanisterna för storsinthet och hälsosam självironi länkar även jag till Motepythons The People's Front:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar