Leta i den här bloggen

lördag 22 december 2012

Våra Värderingar

Vårt mänskliga samhälle, och utvecklingen av det, bygger till stor del på våra värderingar. I Svergie har vi på sistone haft en debatt om traditioner och skolan, se till exempel Okristen Lucia. Det har handlat om att städa ut vidskepelse ur skolan som ska vara icke-konfessionell (vilket vi tillsammans har kommit överens om). Idag tar två kristdemokrater, Andreas Carlson och Ola Mårtensson, upp diskussionen om  vikten av kopplingen mellan värderingar och traditioner i SvDs Brännpunkt.

Det är inte så svårt att gissa vad budskapet är. Ett centralat argument som de använder sig av: "De som hävdar att det är vi som försvarar kristna värden och traditioner som intar en extrem hållning har fel. I ett internationellt och historiskt perspektiv är det motsatsen" är problematiskt. Den andas kristen etnocentricitet. Argumentet speglar deras egna begränsade verklighetsuppfattning och kanske även bristande historiekunskaper. I sak kan man inte heller motivera ett fel med att det varit fel förr eller att det är fel på andra håll, t.ex. kan man inte argumentera för fasta från utbredd svält. De kristna värderingarna bygger, precis som de kristna traditionerna, på äldre tidigare utvecklade värderingar. Både Jesus och Muhammed var kunniga och smarta nog att i huvudsak ta till sig det bästa av de värderingar som cirkulerade på deras tid. Skall man, i vår tid och grannskap, ge kristendomen någon kredd så är det för att de förvaltat dessa värderingar (liksom en del av våra traditioner). Se även bloggen Tianmi "Kulturarvet inte kristet".

Det viktiga i herrarna Andreas och Olas budskap är inte att de försöker vända utvecklingen tillbaka till 1800-talet utan att de betonar vikten av våra värderingar: "Tio guds bud och omtanken om nästan är i mångt och mycket grunden för vårt rättsmedvetande och grunderna i vår lagstiftning". De har även rätt vad gäller att värderingar och traditioner hänger ihop och är viktiga för vårt samhälle, annars kan det spåra ur. De har ingen koll på varför vi firar Jul, de kan inte eller vill inte förstå det tokiga i att försöka basera värderingarnametafysisk grund men de lyckas sätta fingret på något viktigt: vi måste våga stå upp för värden vi tror på – vår etik och tradition. De är resultatet av många tusen års mänsklig verksamhet och utveckling. Att vi på senare tid, i vissa delar av världen, försökt basera värderingarna på en monoteistisk gud får inte hindra oss från att idag att fortsätta denna viktiga kulturella utveckling! Men då får vi inte heller glömma bort hur viktiga det är med värderingar kopplade till traditioner - antagligen en viktig del av en ateistisk livsåskådning.

Målning av Konfucius som redan 500 år innan Jesus föddes betonade 
"Vad du själv inte vill att andra skall göra mot dig, skall du inte göra 
mot dem" som är mer generellt. Bild från Kinalotsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar