Leta i den här bloggen

tisdag 4 december 2012

Fracked up!

Vi har i Sverige vant oss vid att bli blåsta av kommersiella företag som hjälper till att montera ned det sociala välfärdssystem i jakt på pengar som kan betalas ut som bonusar eller flyttas till skatteparadis. Nu står vi inför en våldtäkt på miljön i vinstsyfte: fracking. En teknik med vilken fossilgas kan utvinnas genom att spräcka berggrunden och sedan pumpa ned kemikalier. Ironi i sammanhanget är att Guernsey baserade riskkapitalbolaget EQT har, via Swedgas, skaffat sig monopol på gasmarknaden och blåser nu energibolagen p.s.s. som de i flera år blåst sina kunder med höga elnäts- och fjärrvärmetaxor, se SvD.

Inte nog med att fracking repsenterar en återvändsgränd då det handlar om fossila kolväten som bidrar till redan katastrofala koldioxidutsläpp. Tekniken involverar också spridandet av giftiga kemikalier som kan förstöra grundvatten och skada växter och djur. Det kommersiella intressen som tar hand om vinsten tänker inte heller ta något långsiktigt ansvar för skadorna.

Från SvD: EU-parlamentariker och miljöpartist Carl Schlyter om fracking: "Vi gröna tycker att fracking som metod helt borde förbjudas, men det har vi inte fått med utskottet på. Vi kräver också att bolagen som är inblandade i utvinning av gas skall hållas ekonomiskt ansvariga för de skador på vatten och närmiljö som kan uppstå".

Eva Folkesdotter Paradis, lokalpolitiker på Öland om skiffergasutvinning: "för Ölands del kan utvinning ur alunskiffer innebära en fara för grundvattnet, som riskerar att sippra bort med torka som följd. Vi har också farhågor kring de ”naturliga” gifter som finns i skifferlagren, i form av bland annat kadmium och uran, och som vid kommersiell utvinning kan spridas i dricksvattnet på ön".

Slutligen: Utvinning av skiffergas och skifferolja delar EU. Förslaget om ett totalförbud mot fracking i EU har röstats ned, och det har slagits fast att det är upp till medlemsstaterna själva att avgöra om man vill satsa på tekniken eller inte. Europaparlamentet uppmanar dock medlemsstaterna att vara försiktiga med sina satsningar innan en mer heltäckande lagstiftning på EU-nivå är på plats.

Har vi en miljörörelse värld namnet så måste vi klara av att stoppa dessa dumheter innan vi allvarligt skadar vår sköra natur och förgiftar vår miljö!

Se: Hård strid om svensk gasutvinning SvD; Förbjud fracking och skiffergas Greenpeace; 20 000 liter giftiga kemikalier ska hällas ut i det östgötska grundvattnet Cornucopia; Stoppa Fracking (Fracturing) vid utvinning av skiffergas LRF; Sverige bör förbjuda utvinning av skiffergas SvD; Alf Svensson: "Utvinn fossilgas i Sverige" Supermiljöbloggen; Förbjud fracking och skiffergas innan det är för sent Miljöpartiet; Oroar Fidel Castro DN; Forskare har band till gasindustrin DN; Hotet från underjorden SvD; Viktigt besked om skiffergas Socialdemokraterna Och tidigare inlägg What the Frack?

6/12-12 NyTeknik: Skiffergas skapar guldfeber i Texas & EU värnar om miljön
14/12-12 Utvinning av skiffergas återupptas SvDGP
26/12-12 Kampen om naturgas hårdnar över hela världen SR

Bilden från Worldpress "Getting Fracked Up the Loophole"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar