Leta i den här bloggen

lördag 15 december 2012

Frittframskolor

Sverige får kritik av den fransk EU-utredare Rudy Salles: friskolesystemet öppnar för att sekter kan driva skolor. Kritiken måste tas på största allvar. Så sent som 2007 krävde skolminister Jan Björklund att religiösa sekter ska förbjudas att starta friskolor. Så blev det tyvärr inte. Salles: "en sekt kan skapa en skola som verkar följa undervisningsplanerna men kanske under lektioner påverka med idéer från sekten. Det är inte vad vi vill ha i undervisning av barn". Se DNGP & Expressen.

Vidare är han kritisk till att skolinspektionen sällan gör djupgående granskningar av verksamheten vid enskilda skolor. Och att samfund som vill öppna skola inte utsätts för mer ekonomisk granskning i fråga om budget och var pengarna kommer ifrån. Han betecknar systemet som känsligt och anser att det kan locka sekter att bygga upp skolor i Sverige.

"Detta läsår finns 74 fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning, motsvarande sex procent av alla friskolor. Bland huvudmännen finns till exempel Al-Azharstiftelsen, Stiftelsen S:t Eriks katolska skola, Knivsta pastorats kyrkliga samfällighet, Stiftelsen Livets ord och Stiftelsen judiska samskolan i Göteborg. Skolorna finns spridda över landet från Malmö, Lund och Helsingborg till Umeå, Skellefteå och Vilhelmina", från SvD.

Problematiken liknar den kring omskärelse och exorcism: svenska samhället måste skydda barn mot övergrepp och indoktrinering. Vi har redan problem med att kvaliteten på utbildningen sjunker i internationella mätningar: matematik resultat försämras och naturvetenskap ligger under EU-snittet DN, SvD. Det kan ju knappast bli bättra av att vissa skolor lägger tid på att predika vidskepelse (istället för att lära ut kunskap). Det är dags att på allvar överväga Björklunds förslag från 2007.

I skolan måste kunskapen komma först. Kunskapen måste sättas framför dolda agendor och vinstintressen. Det gör vi bäst genom att satsa på en skola med hög kvalitet för alla. Vägen dit går via höjd status (och lön) för lärare. Det finns få saker som kan lyfta ett land som god utbildning. Den torde inte bli mindre viktigt i framtiden om Sverige ska kunna utvecklas till ett kunskapsamhälle. Se även tidigare Lärarna går först och Lärare och Astronauter.

16/12-12 Vinst inte liktydigt med valfrihet SvD
17/12-12 M redo att satsa mer på skolan SR1, GP1, GP2; Reinfeldts tal desperat och sorgligt SR2; Reinfeldt är för ivrig DN; M med på sänkt betygsålder SvD
18/12-12 Ledare: Hur mycket orkar skolan med? DN
19/12-12 Livschanserna ska inte bero på föräldrarna SvD
20/12-12 Skolpoliserna försvinner DN; Bättre betyg för högutbildades barn SvD, GP; Fängelse för sex med elev SvD2, GP2.
21/12-12 Staten avkrävs ansvar för lärarlöner SvD1, GP, HD; Så kan lärarnas löner höjas DN; S måste komma med en offensiv skolpolitik SvD;


Bild från bloggen StefanOlsson.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar