Leta i den här bloggen

fredag 7 december 2012

Orosmolnen

Orosmolnen inte bara tornar upp sig vid horisonten utan flera av dem är redan här. Vi lever i en tid som karakteriseras av att människan utrotar ett stort antal arter, se tidigare Antropocen. Vi har hamnat där av ett par skäl. Vår art är den mest framgångsrika jorden skådat. Vår kultur har dominerats av religiösa förställningar med moral som inte lägger någon vikt vid miljön och dess bevarande. Snarare tvärt om: den gudagivna rätten har tagit som en ursäkt för, eller till och med en uppmaning, att plundra och skövla.

Nu står vi vid ett vägskäl: klimatet är på väg mot drastiska omställningar med svåra konsekvenser för oss. Miljöförstöringen eskalerar till oanade nivåer som till och med kan hota vår egen reproduktion. Kommersiella intressen tillåts föröda naturen i jakt på sinande tillgångar på fossil energi. Nu visar det sig även att världens största träd dör: "dödstalen växer för världens största och äldsta organismer, jätteträden som kan bli upp till hundra meter höga, rapporterar forskare i Australien och USA. Träden är hemvist för otaliga fåglar och andra levande varelser och situationen är alarmerande", se GP, DN och SvD.

Samtidigt: ställer men förödelsen i perspektiv till kosmiska händelser så är det en storm i ett vattenglas. Tyvärr ett vattenglas som är vår egen barnkammar och vårt, än så länge, enda hem i universum. Vi kan om vi vill ändra på saker och ting. Men då krävs antagligen en annan inställning och en annan värdegrund. Vem vet, Herakleitos ord "kriget är alltings moder" kanske kan beskriva vår situation och ge visst hopp. Frågan är om vi klarar av att resa oss i nöden och börja sträva mot en bättre värld.

8/12-12 Väldigt, väldigt, dålig överenskommelse GP; Greenpeace: Ett praktfiasko DN Kompromissförslag godkändes DN2 å SR
9/12-12 Risk att vi slappnar av DN, Svag klimatkompromiss GP och Svd väljer att köra fram Vattenfalls gamla försök att legitimera kolkraft genom lagring som kanske är tekniskt möjligt men i ekonomiskt ointressant
11/12-12 USA kan byta fot om klimatet DN
12/12-12 Hemlig kompismiddag styr världsekonomin SvD
13/12-12 Perioden med billig olja är slut SvD
14/12-12 Frankrike förbjuder bisfenol A i matförpackningar NyTeknik,
17/12-12 Medveten måndag SvD; Hot om EU-sanktioner ska ge renare vatten SR
18/12-12 EU-beslut om förbud mot överfiske SR
19/12-12 Fler träd på jorden än väntat GP, SvD å SR
22/12-12 ”Inför miljöskatt på papper – och rädda våra skogar DN å SR
28/12-12  Bråttom sätta pris på miljön SvD

Döda träd, bild från Hovbergs Blogg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar