Leta i den här bloggen

fredag 28 december 2012

Kalla Kyrkor

Svenska kyrkan har, i samarbete med Högskolan på Gotland, räknat ut att kalla kyrkor (som bara värms upp en dag i veckan) kan sänka energikostnader med upp till 30 procent. Det innebär en årlig besparing på 7,5 miljoner kronor. Märk väl: kyrkorna lämnas kalla för att spara pengar inte med tanke på någon miljöhänsyn. På sikt kan man tänka sig ytterligare besparingar, vart eftersom det blir allt färre kristna, när man bara behöver värma upp någon gång i månaden. Ett tecken i tiden. Se SvD, GP, SR, HD och Dagen.

Kristna kyrkan är, som tidigare konstaterats, på väg in i historieböckerna. För egen del har jag svårt att gå i kyrka eller lyssna på psalmer, till skillnad från Björn Ulvaeus även om jag delar många av hans värderingar. De vackra byggnaderna är naturligtvis ett kulturarv väl värt att bevara och vårda.

Mitt problem är att hela kristendomen i grunden är förljugen - från början till slut! Även om Jesus var en mycket klok och god man som förkunnade en god moral så håller inte storyn. Jungfrufödseln är helt orimlig: vem tror på en tonårsflicka som är på smällen och drar en vals om att det var den helige ande som befruktade henne? Det blir inte heller mer trovärdig för att det skedde för 2000 år sedan. Det behövs åtminstone en mänsklig spermie för att en kvinna ska blir gravid och föda en son. Tidpunkten, vår jul, är också en uppenbar efterkonstruktion - Kristi födelse förlades till tiden kring midvinter för att anpassa till romerska saturnaliefesten. Likaledes är Jesus död och uppståndelse ett falsarium: han dog med största sannolikhet inte på korset bl.a. hängde han alldeles för kort tid, han blödde när romerska soldater petade honom i sidan med lansen (det gör inte en död person) och de som plockade ned honom hade med sig kilovis med aloe vera för att läka sår (vilket man inte ägnar sig åt för döda).

Idag är rövarhistorier av det här slaget bara frånstötande. Kort och gott: kristendomen tål inte analys då dess centrala läror strider med den kunskap vi nu skaffat oss (vetenskapen). Det går inte heller att reformera kristendomen till något som skulle fungera i det moderna samhället - förändringarna blir för djupa och för långtgående. Vad göra? Här ägnar jag mig åt att tänka högt om hur en framtida ateistisk livsåskådning. Oklart om det leder någonstans. Det kanske redan finns ett frö till framtidens nya andliga världslivsåskådning. Kan nya året 2013 bjuda på något?

Allt fler kyrkor säljs ut Dagen

Kyrkan i Kall, bild från Kallbygden.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar