Leta i den här bloggen

måndag 10 december 2012

Brottet Ateism

Ateister och andra religiösa skeptiker förföljs eller diskriminering i många delar av världen och i minst sju nationer kan de avrättas om deras tro blir kända, enligt ny rapport från IHEU, se även Dagen (tryck på "stop loading" någon sekund efter att sidan har laddats så undviks betalväggen "pärleporten").

Enligt studien, från International Humanist and Ethical Union (IHEU) står "otrogna" i muslimska länder inför den allvarligaste konsekvenserna - brutala behandling i av staten och anhängare till den officiella religionen. Men även politiken i vissa europeiska länder och USA gynnar religiösa och deras organisationer. De behandla ateister och humanister som utomstående. Rapporten, "Freedom of Thought 2012" konstateras "det finns lagar som förnekar ateister rätt att existera, begränsa sin trosfrihet och yttrandefrihet, återkalla sin rätt till medborgarskap, begränsa deras rätt att gifta sig". Andra lagar "hindra deras tillgång till offentlig utbildning, förbjuda dem från att hålla offentliga ämbeten, hindra dem från att arbeta för staten, kriminalisera sin kritik av religionen, och verkställa dem för att lämna religionen av sina föräldrar".

Rapporten välkomnades av Heiner Bielefeldt, FN: s särskilda rapportör om religions-och trosfrihet, som i en kort introduktion påpeka att det fanns begränsad medvetenhet om att ateister täcktes av globala avtal om mänskliga rättigheter. IHEU, som länkar över 120 humanist, ateist och sekulära organisationer i mer än 40 länder,  utarbetande rapporten för att markera FN: s dagen för mänskliga rättigheter på måndagen. Enligt dess undersökning av cirka 60 länder finns sju där uttryckt ateistiska åsikter eller avhopp från den officiella religionen kan ge dödsstraff: Afghanistan, Iran, Maldiverna, Mauretanien, Pakistan, Saudiarabien och Sudan. Den 70-sidiga rapporten fann inga nya fall av faktiska avrättningar för ateism - men enligt forskarna inordnas "brottet" ofta under andra rubriker.

I en rad andra länder - som Bangladesh, Egypten, Indonesien, Kuwait och Jordanien är bekännelse av ateist eller humanistiska syn på religion helt förbjudna eller strängt begränsade i de lagar som förbjuder "hädelse". I många av dessa länder, och andra som Malaysia,  måste medborgare registrera sig som anhängare av ett litet antal officiellt erkända religioner - som normalt inte innehålla mer än kristendomen och judendomen, liksom islam. Ateister och humanister tvingas därmed ljuga för att få sina officiella dokument utan vilka det är omöjligt att gå till universitetet, få medicinsk behandling, resa utomlands eller köra bil.

I många länder i Europa, Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Nordamerika som identifierar sig som sekulära ges privilegier till eller gynnas kristna kyrkor vad gäller att tillhandahålla utbildning och andra offentliga tjänster. I Grekland och Ryssland är den ortodoxa kyrkan starkt skyddad från kritik och ges en framträdande plats på statliga tillställningar. I Storbritannien har biskopar i engelska kyrkan automatiska platser i parlamentets överhuset. Även om religionsfrihet och yttrandefrihet är skyddad i USA råder ett social och politiska klimat "där ateister och icke-religiösa känner sig som mindre amerikanska, eller t.o.m. som icke-amerikaner". I minst sju amerikanska delstater,  har konstitutionella bestämmelser införts som stoppar ateister från offentliga ämbeten och en stat, Arkansas, har en lag som hindrar ateist från att vittna vid rättegångar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar