Leta i den här bloggen

lördag 8 december 2012

Vetenskap och tro

Idag släpps ett antal troende kristna från ”claphaminstitutet" fram på SvD's brännpunkt. De argumenterar för att vetenskap och tro inte är oförenliga. Artikeln har lite av underhållningskaraktär men det är antagligen inte därför som SvD publicerar den. En väl artikulerad sågning av tesen och undertonen görs av bloggaren Niklas Dougherty "Religionens gränser i naturvetenskapen". Konstatera att både författarna och de historiska exempel de grävt fram representerar udda undantag eller svunna tider (när samtliga blev hårt indoktrinerade redan i barnaåren). Deras exempel bevisar ingenting. Från Dougherty: "observera att det alltid är religionen som tvingas retirera till en allt mer undanskymd plats i tillvaron, numera nästan uteslutande i formen av just en kosmisk igångsättare alternativt som en panteistisk figur av Spinozas snitt: tanken att hela kosmos är identiskt med ett andligt väsen, en utsaga som förstås varken går att bevisa eller falsifiera. En eventuell gud måste vara allt eller ha verkat i den första plancksekunden för att därefter upplösas".

Man kan även fråga sig vilken "tro" det är som claphamisterna förenar med vetenskap: att världen skapades på 6 dagar, för 6000 år sedan, jungfrufödseln eller att Jesus kund trolla vatten till vin (nästan som frälsis)? Alltför ofta hamnar de moderna religiösa antingen i intetsägande panteism, vetenskapsförnekelse eller rena dumheterna. Nej, sanningen är att vi idag inte behöver den kristna tron, eller någon annan religion, för att förklara vår världsbild. Behöver vi den för att ge tillvaron mening? Nej, inte i allmänhet men de som är uppväxta med abrahamitisk uppfostran (indoktrinering) kanske kan ha ett visst behov. Behöver vi den för moralens upprätthållande - nej uppenbarligen inte. Tvärtom det verkar som traditionella och religiösa snarare har en moral som är farlig eller skadlig. Behöver vi den för våra traditioners skull - nej.

Vad blir det då kvar för tron? Claphamisterna hävdar att tro, religion och filosofi har som uppgift att söka svar på meningen och syftet med livet och världen. Moderna filosofin hanterar dessa frågor men ger inget större utrymme för tro eller något religiöst syfte. Sen finns det naturligtvis plats för "inom-världslig tro" men den har inget med metafysiska fantasier att göra. Det förefaller handla om en verksamhet som definierar sig själv i termer av en fel ställd fråga: "vad är syftet med världen?". Frågan tycks förutsätta ett större sammanhang där världen kan ha ett syfte m.a.o. ett sorts cirkelresonemang där man använder sina egna fördomar för att motivera de samma.

11/12-12 En myt att vetenskap kan förenas med religion SvD
13/12-12 Slutreplik från claphamisterna SvD, se även Nedslag och Humanisternas slutslutreplik

Teckning i en medeltida handskrift från Wikimedia

4 kommentarer:

 1. Övertron på VETENSKAPEN är ett intressant fenomen. Personligen vill jag nog påstå att man även måste TRO eller inte TRO på vetenskap för att den skall ha vardagsförankring.

  Vore det inte så så skulle det exv. inte funnits så många rökare idag; eftersom tobaken förärats historiens kanske största hälsoundersökning, med flera miljoner deltagare nyligen, där man som vanligt konstaterar rökningens hälsofaror.

  Det skulle troligen inte heller förekommit européer som förnekar exv judeutrotningen under andra världskriget.

  Listan på liknande sammanhang kan bli mycket lång.

  Men Europa har fortfarande miljontals rökare och det finns fortfarande ett stort antal personer på högerkanten som påstår att judeutrotningen i exv. Auschwitz är en myt...............TGB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack för din synpunkt.
   Övertro på vetenskapen torde inte vara något problem - däremot blir det stora problem när beslutsfattare väljer att sätta tro framför vetande. Och Nej, du behöver inte "tro" på vetenskapen (i någon religiös bemärkelse) - tangentbordet, datorn, bilen, elnätet mm fungerar ändå. Världen är full med religiösa människor som tror på alla möjliga tokiga saken men som likväl förutsätter att "vetenskapen fungerar".
   Att vi har rökare idag hänger väl ihop med att de förletts i ungdomen, fastnat i ett beroende och gjort ett val (mot bättre vetande) pss som den självmordsbenägne väljer att hoppa framför tåget trots att han vet att det är skadligt... Hur var den roliga historien? "Nikotin dödar långsamt, men vem fan har bråttom?"
   Att vi fortfarande har rökare, judeutrotningsförnekare mm tyder väl snarare på bristande kunskap och intolerans eller som Friedrich Schiller myntade: "Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves". Sen är jag rätt övertygad om att religionerna (gamla trosföreställningar och värderingar från bronsåldern) hjälp till att förvärra problemet, se mitt inlägg http://xenosidian.blogspot.se/2012/10/omstallning-for-kristna.html

   Radera
 2. Hej Xenolith!

  Om Du inte trodde att Du kunde stiga ur sängen på morgonen skulle Du
  aldrig ens försöka!!!

  SUG PÅ DEN!!!...........TGB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej TGB,
   Jodå, det skulle Jag definitivt om Jag visste att Jag kunde!

   Skämt å sido: du måste skilja på tro om världsliga saker och tro på metafysiska fantasifoster. Se min diskussion i inlägget: http://xenosidian.blogspot.se/2012/03/tro.html
   Här pratar vi nämligen om att religiös tro är inkompatibel med vetenskapligt vetande. Den förra kan närmast betecknas som dagdrömmande (se http://xenosidian.blogspot.com/2012/02/i-dagdrommarnas-tradgard.html )

   Radera