Leta i den här bloggen

lördag 15 september 2012

Från hästens mun

Självaste världskändisen och högste religiöse ledaren inom tibetanska buddhismen Dalai lama har kommit fram till att det är dags att lämna religionen bakom sig. På sin Facebooksida skriver han att religion inte längre är tillräcklig:
"Alla världens stora religioner, med deras betoning på kärlek, barmhärtighet, tålamod, tolerans och förlåtelse kan gynna och gynnar inre värderingar. Men verkligheten i dag innebär att det inte längre är lämpligt att bygga etik och moral på religion. Det är därför som jag i allt högre utsträckning har blivit övertygad om att det är dags att hitta ett sätt att resonera kring andlighet och etik och moral som över huvud taget inte har med religion att göra".
och
"Ett religionsbaserat svar på problemet med vår försummelse av inre värden kan aldrig vara universell, och blir därför otillräcklig. Vad vi behöver i dag är ett förhållningssätt till etik som inte har anknytning till religion och kan vara lika acceptabelt för dem med tro och de utan: a sekulär etik".

Argument som är mycket lika de jag tidigare presenterat och diskuterat här! Se Någon jävla moral... och Moral principAteistisk Livsåskådning, och På lös grund.

I Los Angeles Times betonas att han ingalunda "fördömer tro", utan snarare belyser behovet av en allmänt delad grundsyn som bottnar i medkänsla och är relevant i denna moderna tid. Se även Dagen och Huffinton Post. Hur som helst är det banbrytande att höra dessa resonemang från en företrädare för en av de stora religionerna! Att så att säga få höra det "straight from the horse's mouth".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar