Leta i den här bloggen

lördag 29 september 2012

Insiktsfullt om tro

I kölvattnet av de oproportionella protesterna mot Muhammed-karikatyrer (nu senast i Spanien) publiceras i gårdagens brännpunkt (SvD) ett inlägg. Där ställer sig svenske muslimen och läkaren Omid Aghajari frågan "Är Muhammed heligare än Jesus?". Frågan är berättigad då muslimer betraktar även Jesus som en profet men protester mot nidbilder av Jesus (som filmen Life of Brian) har lyst med sin frånvaro. Han ger ett svar som vittnar om betydligt större insikt och mognad än många andra av hans trosbörder, se Muslimer dödssyndar. Han väljer att vända sig bort från fördömande och hat för att istället omfamna tolerans. Han argumenterar för en privat tro och det fria ordet. Detta är en reaktion som han även torde finna stöd för i sin egen tro - Muhammed lär likt Jesus ha predikat att man ska vända andra kinden till, eller åtminstone välja att ignorera dem (se Jesus Knullkompis).

Nu får man inte glömma bort att det är en väldigt liten högljudd minoritet som står för det aktiva protesterandet. Men likväl kan man spekulera i orsakerna bakom Omids reaktion och att han vågar/kan gå ut med den - bortom att han uppenbarligen är en klok man som värnar om livet och det goda. Det är rimligt att hans höga utbildning och stora ansvarstagande som läkare bidrar (som så att säga ger perspektiv på livet). Han har genom sitt yrke lärt sig vad som är rätt och vad som är viktigt. Antagligen finns det ett litet moment av att han lever i god materiell välfärd och ett någorlunda rättssäkert samhälle till skillnad från en del av sina argare bröder söder över. Till slut torde också mognadsprocessen stimuleras av att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle där man i många frågor slipper påtvingas andras åsikter.
Eller? Vad säger ni kära läsare?

Sjukvårdsbild från Svensktnäringsliv.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar