Leta i den här bloggen

måndag 3 september 2012

Storslaget Nimis

Besökte idag det storslagna konstverket Nimis vid havet i Kullabergs naturreservat (i Ladonien) uppfört av den kontroversielle konstnären Lars Vilks (innan han blev kontroversiell - i början på 80-talet). Konstverket är både storslaget och vackert. Det passar perfekt in i omgivningen och skadar ingen. Drivved och nedfallna grenar å stammar har glest ihopspikade blivit till gångar, rum och torn. Det enda konstnären tycks tillfogat är spikar och struktur. Konstverket tycks förstärka den karga och sköna naturen likt ett brännglas. En natur som annars få hade besökt har nu blivit en nationell angelägenhet. Jag rekommenderar alla som har vägarna förbi att kosta på sig någon timme eller två för fin promenad, naturupplevelse och konstnärlig inspiration.

De bekymmersamma med Vilks är naturligtvis alla turer kring rondellhundarna och hans kontakter med högerextrema. Läser man vad han själv säger så förefaller han vara en stark försvarare av det fria ordet och den konstnärliga friheten möjligen med en viss läggning åt det främlingsfientliga (eller i varje fall överdriven tolerans för dem). Han är odiskutabelt kontroversiell och numera inte bara bland extrema muslimer. Se även DN "Provokatören blev för provocerande".

Konstverket i sin helhet ger en rätt representativ bild av kristendomen - en osammanhängande halvt nedvittrad struktur som sammanfogats av människohand från drivved som likväl har sin egen logik och en säregen dragningskraft. En dag kommer alltihop, förutsatt att det inte underhålls och ständigt byggs på, att eroderas ned och spolas bort av väder och vind. Av jord är du kommen – jord skall du åter varda.

9/9-12 Vilks besöker antimuslimer i USA GP och SvD
3/10-12 Uppdrag Granskning: Vilks glider undan SvD
15/10-12 Föredömlig humor: Vilks skulptur blev minaret SvD & GP

Del av Nimis 3 sept 2012 - Konstnären Lars Vilks just 
på väg ned för stigen till vänster utanför bild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar