Leta i den här bloggen

lördag 1 december 2012

Avkyld klimatdebatt

Här hemma ser vi en tidig, snöig och kall inledning av vintern med halka och stora problem i dess spår. Nere i Doha har politiker samlats på klimatmöte för att försöka komma överens om nedskärningar av koldioxidutsläppen för att dämpa den accelererande uppvärmningen. De är en övning som man hållit på med i några årtionden nu - utan nämnvärd framgång. Tvärtom utsläppen och uppvärmningen accelererar och vi är på väg mot ett radikalt förändrat klimat. Se SvD, GP, DN och tidigare inlägg Havsutsikt, Torrskkodd, Waterworld 2Istiden mot sitt slut och Bara början!

Det är osannolikt att politikerna kommer överens om snabba kraftfulla insatser. Problemet är att hela vårt moderna samhälle bygger på hög konsumtion av energi och att det mesta av denna energi kommer från fossila källor. En snabb nedskärning skulle alltså hota vår välfärd på en betydligt större skala än den nuvarande lågkonjuktur/finanskrisen. Lägg till detta att det finns starka ekonomiska intressen för en fortsatt ökade utsläpp. Intressen som inte drar sig för att satsa på desinformation och lobbying. Stödda av en liten skara okunniga men högljudda klimatskeptiker så kan de tillsammans med ekonomiskt egoistiska stater effektiv blockera alla beslut.

Vad blir det då kvar för politiker att göra: jo att ordna möte och prata med varandra om vilket stort problem det är (utan att ha någon realistisk chans att komma till rätta med problemet). På lång sikt kommer antagligen utveckling plana ut: vi får mer förnybar energi samtidigt som priset på fossila bränslen ökar. En internationell kraftfull skatt skulle kunna accelerera denna utveckling men är knappast trolig.

Klimatet kommer värmas upp. Bördiga områden bli öknar, de flest storstäder hamnar på havsbotten och nya områden, som norra Asien och Kanada, blir attraktivare. Ekonomin kommer anpassa sig och även mänskligt liv men det blir till stora kostnader och många fattiga kommer få lida. Förhoppningsvis slipper vi uppleva en metanklatratkatastrof (skenande uppvärmning pga naturligt metan som frigörs). En fullt naturlig utveckling kan tyckas. Det är dock ett mänskligt misslyckande att vi med allt bättre kunskap inte klarar av att enas om åtgärder eller en lösningar.

Man kan fråga sig är om vi hade vi klarat oss bättre i en värld dominerad av en livsåskådning baserad på en vetenskaplig världsbild? Antagligen inte. Vi hade nog även behövt komma bort från den förhärskande materialismen. I värsta fall eldar vi upp all fossila bränslen, skitar ned hela planeten, utrotar de flesta stora djur för att sedan få se civilisationen kollapsa i en ny medeltid. I det läget hade det varit bra om vi först spritt mänskligheten till fler planeter. Om inte annat kan man konstatera att vi lever i en mycket spännande tid!

2/12-12 Surt hav löser upp snäckskal DN Borgs fel att Ek får åka tomhänt till Doha SvD Upp till bevis för klimatmötets värd SR
3/12-12 Så påverkar klimatet din hälsa DN,  Hänsyn till fattigas elbehov DN, Låga förväntningar på Doha SR Bilden av klimatet klarnar DN Sverige bland de bästa SR De rika länderna krossar oss SvD -20 på fredag GP
4/12-12 Snökaos väntas DN, DN2SvD och GP; Så länge blir vintervädret kvar SvD; troligare med en vit jul GP
5/12-12 Mer trafik genom Nordostpassagen när isen smält SR; Klimatchatt med Jens Holm SvD; På jakt efter "föredömet" Sverige SR; Brittisk miljösatsning möter hårt motstånd SvD Vad hände med klimatfrågan? SR
6/12-12 Ryktesspridning på klimatmötet SvD; Vädret ett hot mot människan GP; Ursprungsfolk i kläm när skogen ska räddas SR; Tyskland satsar stort - på fossila kraftverk NyTeknik
Ingen total klimatpolitisk lösning i Doha SR; Miljöministern: Sverige ett föregångsland på klimatområdet DN
7/12-12 Hälften av all fisk kan försvinna SvD; Jätteträden dör DN, Lena Ek: "Vi har enorma problem" GP; Minskade utsläpp bra för företagen GP2 Många frågetecken på klimatkonferens sista dag SR
8/12-12 Naivt tro att Doha skulle förändra. SvD; För lite långsiktiga satsningar DN1; Greenpeace: Ett praktfiasko DN2; Bra men otillräckligt DN3; Kompromissförslag godkändes DN4 å SR;
11/12-12 Expert: USA kan byta fot om klimatet DN


Bild från Shir´s page


2 kommentarer:

 1. Märkligt att det inte kommer upp till diskussion vad vi människor gör ifall klimatförändringarna inte beror på oss människor, utan är en del av naturens cykler som sträcker sig över århundratusenden. Den moderna människan, Homo Sapiens, har funnits till i bara ca 100.000 år.

  Som bekant så ökade havsytan med 120 meter i norra Europa för 12.000-6.000 år sedan, och skapade bl.a det som vi idag kallar för Nordsjön. Den forna landytan sträckte sig från England till Danmark, och kallas för Doggerland. Det kan man kalla en REJÄL klimatförändring. http://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland

  Ändock finns det inget av detta att läsa i mänsklighetens historia, eftersom skrivkonsten inte fanns då. Det enda som finns kvar är olika legender, som den om Noaks Ark.

  Ifall vi minskar våra utsläpp till förindustriell nivå under många år framöver, och klimatet alltjämt förändras. Vad gör vi då? Detta är en scenario vi borde ta och planera OMGÅENDE för.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Dennis och tack för din kommentar. Jovisst har vi haft istider och vi har relativt bra kunskap om hur de påverkade vattenståndet som var väsentligt lägre under istiden. Det på grund av att stor mängder vatten var uppbundet i inlandsisarna. När de sedan smälte och världshaven värmdes blev det stora höjningar av vattenståndet precis som det nu stiger på grund av att glaciärer smälter och världshaven värms. Det finns gott om vetenskapliga publikationer och böcker att läsa om vad gäller istiderna. Du kan börja läsa på sv.wikipedia.org/wiki/Istid

   Ditt resonemang "vad gör vi om det inte är vårt fel" - är hypotetiskt då vi har goda vetenskapliga belägg för att den snabba uppvärmning vi ser nu beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser. Utan våra utsläpp så hade vi sakta gått mot en ny istid. Vilket hade inneburit andra förändringar med den stora skillnaden att de hade gått långsammare vilket innebär att de är mycket mindre besvärliga för oss (tänk dig en avkyling under några kanske tio tusen år). Dvs. inget vi behöver oroa oss för nu - klimateffekten vi ser -en uppvärming med 4 grader kanske redan till 2060 är lika stor som när förra istiden tog slut (vilket tog ca 10 000 år).

   Radera