Leta i den här bloggen

tisdag 13 november 2012

Torrskodd

Att gå torrskodd i våra storstäder världen över är något vi tagit för givet. Med klimatförändringen kommer stigande världshav och kraftigare oväder. Kombinationen är naturligtvis förödande. Vi kommer gå en vardag till mötes där vi får vänja oss vid att se bilder på översvämmade storstäder. Vi har sett New Orleans, New York och nu senast Vendig, se SvD, SvD2GP och GP2. I Sverige förutspår SMHI en sammanlagda höjningen av havsytenivån till 18-59 cm under 2000-talet och upp till 1-4 meter på längre sikt. Smälter hela ismassorna på Grönland och delar av Antarktis kan världshavet stiga mellan 7 respektive knappt 60 meter.

Idag har vi en höjning av havsnivån med 3 mm om året vilket från Stockholm och norrut fortfarande överträffas av landhöjningen, men havsnivå höjningen accelererar. I det klimatscenarier vi har inkluderas inte eventulla effekter av på emission av metan från tundra och metanhydrater vilket skulle kunna accelererar utvecklingen väsentligt.

Klimatförändringarna kommer sannolikt att kosta mänskligheten stora summor, likt föroreningen av vår natur, men med en större tidsförskjutning. Idag borde vi dra ned på användningen av fossila bränslen men istället ökar vi. USA leder satsningen och siktar på att bli världens största oljeproducent (GP) och i Sverige kanske vi hänger på med naturgasutvinning. Huvuddelen av världens ekonomiskt subventionerna går till fossila bränslen, uppgick till 523 miljarder dollar 2011, upp nästan 30 procent från 2010 och sex gånger mer än subventioner av förnyelsebara (SvD). Koldioxidutsläppen fortsätter att öka och når nya rekordnivåer. Vi lär få se många många fler översvämningar i framtiden så småningom även på hemmaplan.

14/11-12 Journalisterna har ingen koll på miljöbesluten SvD. Se även Supermiljöbloggen
16/11-12 Skiffergasen med världspolitisk sprängkraft SvD
19/11-12 Uppvärmning vi inte upplevt på 20 miljoner år SR, DN, SvD och GP, Delar av jorden kan bli obeboeliga SvD, GP och DN
27/11-12 Sandy-notan 280 miljarder kr i delstaten New York SR å SvD

Bild: fotomontage

4 kommentarer:

 1. Vad var det Prof Georg Borgström sa på 60-70 talet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Georg Borgström kom att kallas världens samvete efter att gång på gång ha gått till angrepp mot de rika ländernas ohållbart stora konsumtion av jordens resurser", enligt wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Borgstr%C3%B6m.

   I sammanhanget bör väl även Svante Arrhenius nämnas som den förste förste att beskriva växthuseffekten. Se vidare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius

   Radera
 2. De som klarar en temperaturhöjning bäst är de som planerar samhället för högre temperatur. De som kommer att förlora är de som satsar sina resurser på åtgärder med hopp om att bromsa temperaturhöjningen.

  SvaraRadera
 3. Klokt talat.

  Tråkigt att man i alla klimat-debatter menar på att en avveckling av det industriella och moderna samhället är det enda som kan stoppa klimatförändringarna, när förändringarna i själva verket är ostoppbara.

  Klimatet ändras hela tiden. Vi människor måste, som vid tidigare klimatförändringar, annpassa oss, alternativet, att dö ut, är inte intressant.

  Skillnaden jämfört med våra förfäder, är att vi idag har teknik och i bästa fall, förstånd, att klara av dessa utmaningar.

  Ett exempel är Doggerland:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland

  Stora delar av Jorden som idag är obeboelig kommer att bli beboelig och viceversa. Så det kommer att behöva göras väldiga folkomflyttningar. Det borde vi ha förstånd till kunna klara av utan krig.

  SvaraRadera