Leta i den här bloggen

tisdag 20 november 2012

Havsutsikt

Vi är som konstaterat på väg mot ett mycket varmare klimat. Detta beror på utsläpp av växthusgaser som nu ger nya rekordnivåer av koldioxid i atmosfären, se SRSvD, SkD & GP.

Vi går inte mot någon snabb global katastrof. Däremot kommer det bli gigantiska omställningar över tiden. Delar av jorden blir obeboliga men nya områden kommer också bli attraktiva: bl.a. Sibirien, norra Kanada, Grönland och södra Sydamerika. När höjningen av havsnivån får påtagliga effekter kommer däremot våra kartor att se annorlunda ut. En del av oss kommer flytta och en del av oss får ny havsutsikt. På andra håll i världen kan möjligen regnskogen öka sin utbredning, se även CNN och bloggen tianmi.

Först och värst drabbat i landet blir antagligen Kristianstad som redan nu delvis ligger under havsnivå. Göteborg riskerar även att drabbas på ett tidigt stadium (karta).

I Stockholmsregionen har vi idag en landhöjning av cirka 5 mm per år. Den kommer framöver ätas upp av accelererande höjning av världshaven (idag 3 mm/år). Någon gång under nästa århundrade kommer världshaven sannolikt stigit 5 m och då har vi samma havsnivåer som under vikingatiden , se över bilden nedan. Då låg landet 5 m lägre visserligen en helt annan orsak men lokalt blir resultatet detsamma. Görs inget radikalt förväntas nivån fortsätta stiga i takt med att Grönland och Västantarktis smälter. De planering som görs i slutet av århundradet kanske måste ta sikte på väsentligt högre havsnivåer, nederst visas vad en 15 m höjning motsvarar (vi är då på "bronsålders-nivå"), data från SGUs kartgenerator.

På sikt kommer vi ha havsutsikt i stora delar av Stockholm.

25/11-12 Vi kan inte fortsätta vänta på toppmötena SvD, SR och GP
26/11-12 Risk för katastrof om man inte enas DN SR Så ska klimatmötet stoppa 4-gradershotet SvD, Sälj inte svenska utsläppsrätter GP, Tre år av baksmälla i klimatfrågan DN, ”Mångmiljonstäder kommer sjunka” DN Video
28/11-12 Havsnivåer steg snabbare än prognos SvD, DN,SR och GP, Varmt år DN
29/11-12 Ska vi ge upp hoppet om ett klimatavtal? SvD
30/11-12 Krirapport - Isarna smälter snabbare SVT

5 meters havshöjning som vi kanske får någon gång under tjugoandra 
århundradet (samma havsnivå vi hade på vikingatiden dvs innan de 5 m 
landhöjning som har givit oss dagens strandlinje)

15 m havshöjning vilket svarar mot att delar av Grönland och Västantarktisk 
har smält ned (samma havsnivå som vi hade för 3000 år sedan).


2 kommentarer:

 1. Om du kan ge mig ett enda exempel på en prognos 50 år fram i tiden som slagit in så ska jag börja tro på det här.

  Självklart är det direkt skrattretande att tro att man kan modellera det kanske allra mest komplexa system vi känner till med ett par datormodeller. Det är inte heller därför de utförts utan för att göra s k scenarioanalys. Där jämför man olika parametrars inflytande på ett tekniskt system eller förlopp men är försiktig med att uttala sig om det absoluta värdet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kurt: det finns gott om mänskliga prognoser som sträckt sig 50 år in i framtiden - det började med att man kunde förutse planeternas rörelser och solförmörkelser. Att datormodellerna för 50 år sedan (1962) inte användes för att göra långa modeller är kanske inte så konstigt. Det behövs inga datormodeller för att förutsäga den effekten - räcker att studera jorden geologiska historia och hålla reda på mängden koldioxid i atmosfären. Effekten förutsade redan av Svante Arrhenius för över 100 år sedan.

   Dessutom har man lyckats beskriva betydligt mer komplexa system än uppvärmningen av jorden och avsmältningen av glaciärer. Det är inte heller något nytt fenomen (följ länken "öka sin utbredning" ovan så kan du läsa på).

   Scenarioanalyser har gjorts och kommer och göras men nu är det ett skarp läge! Dagens klimatmodeller handlar om en global temperaturökning på 4° C (eller mer) kanske redan 2060, med enorma konsekvenser, om vi inte lägger om kursen. Jag tror inte de som drabbas kommer finna det särskilt "skrattretande".

   Radera