Leta i den här bloggen

måndag 5 november 2012

Inte bara isen

Vi lever i en värld som snart kommer se annorlunda ut till följd av klimatförändringen som är en konsekvens av våra stora koldioxidutsläpp. Utöver ett varmare och fuktigare klimat kommer vi få vänja oss vid fler och intensivare stormar, färre och mindre glaciärer, mindre utbredning av havsis och stigande världshav. Lägg till detta en drös indirekta effekter som är associerade med en förändrad flora och fauna.

Nu kommer en studie som visar att snötäcket i Arktis minskar kraftigt: "det snötäcke som ligger kvar där på sommaren krymper allt mer. De senaste 30 åren har det minskat med drygt 20 procent per decennium" och "forskarna har mätt snötäckets storlek i Arktis i juni månad varje år sedan 1979. De konstaterar att snön i Arktis sedan dess smält bort i snabbare takt än vad havsistäcket krympt under samma tid. Studien visar att snötäcket minskat med i snitt 21,5 procent per decennium, mot 13 procent för sommaristäcket".

Det här antyder att den globala uppvärmningen av Arktis t.o.m. kan vara kraftigare än vi tidigare trott. Detta har även direkt påverkan på tinande arktisk tundra och utsläppen av metangas från den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar