Leta i den här bloggen

fredag 30 november 2012

Surrogatmödrar

Idag publiceras positiva tongångar från en av Sveriges främsta experter på surrogatmödrarskap medicin-etikern Göran Hermerén. Han drar slutsatsen att "Sverige bör tillåta surrogatmödraskap och insemination av ensamstående kvinnor". Se Surrogatmödrar bör tillåtas i DN.

Synen på föräldrarskap håller på att förändras i och med att nya metoder blir tillgänliga. Claudia Bruss, medlem i Svenska läkaresällskapets etikdeligation, konstatera att "ett barn komma att ha fem föräldrar. En genetisk pappa som ger sperma till ett donerat ägg som föds med hjälp av en surrogatmamma och som har två sociala föräldrar".

Hermerén tycker att surrogatmödraskap bör vara tillåtet. Men bara om det sker av altruistiska skäl, inte för att tjäna pengar: "Argumenten för överväger. Men det är min högst personliga åsikt". I vår väntas Statens medicinsk-etiska råd, där Hermerén ingår, ge sin syn på saken. Se även tidigare inlägg Majoritetsförtryck.

Nicole Kidman och Sarah Jessica Parker har bägge tagit
hjälp av surrogatmammor. Bild från MåBra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar