Leta i den här bloggen

fredag 2 november 2012

Värdig död

En av de viktigaste elementen i en ateistisk livsåskådning är allas rätt till ett värdigt liv inklusive rätten till ett värdigt slut. Vården i livets slutskede har varit en svår och viktig fråga i många år. Frågan aktualliseras ständigt av bättre och bättre resurser att hålla liv i gamla döende människor. Traditionella religiösa värderingar är naturligtvis emot alla former av "dödshjälp" av den enkla anledningen att det inte var aktuellt när deras värderingssystem utvecklades. Situationen påminner om den inom miljöområdet - utvecklingen har sprungit ifrån de gamla bronsåldersreligionerna.

Likväl, ett modernt samhälle med ständig utveckling av sjukvården måste ta ställning till våra valmöjligheter i livets slutskede. Ett antal samhällsdebattörer argumenterar för förnyat förhållningssätt på SvD Brännpunkt: "Människor måste få makt över sin död". Idag den 2 november är det också Världsdagen för Rätten Till en Värdig Död, se www.rtvd.nu och förestående Allahelgonahelg. Se även tidigare inlägg Sista hjälpen, Efterklokt och Himlen runt hörnet.

Från Brännpunkt: "Svårt sjuka, döende nekas fortfarande hjälp att få avsluta livet på ett värdigt och humant sätt, när situationen känns outhärdlig. Den läkare som hjälper en patient med detta på dennes uttryckliga begäran kommer – om det blir känt – att bli av med sin legitimation. Så har det varit hittills. Situationen är kuslig: den som vädjar till läkare och vårdpersonal om hjälp att dö riskerar i dagens situation att råka ännu värre ut. Läkaren blir rädd för att ge behövliga doser smärtlindring, vilket kan påskynda döden – eftersom det kan verka som om läkaren hjälpte patienten att dö",

Slutsatsen blir "För allas skull så är det dags för självbestämmande vid livets slut. Det är dags för utredning och lagändring". Nedanstående föreläsning om hur vi dör på 2000-talet ger mycket bra bakgrund till problematiken. Se även figur till höger, från föreläsningen nedan, som visar hälsotillståndet (Function vs time, 6m40s in i föreläsningen) i livets slutskede för "olika sätt att dö". I ett sekulärt samhälle kan vi inte lamslås av föråldrade religiösa värderingar utan vi måste, precis som debattörerna påpekar, kunna komma fram till en lösning som erbjuder oss ett värdigt liv och en värdig död!

TED-föreläsning av Peter Saul direkt på YouTube

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar