Leta i den här bloggen

söndag 23 december 2012

Dan före doppareda'n

Så här på eftermiddagen 23 december dan före doppareda'n går tankarna osökt till alla som är ensamma eller inte ens har ett hem att fira Jul i. För en gångs skull känner jag mig rätt ense med kyrkan och då framförallt med biskopen i Göteborg Per Eckerdal: "Vår plikt avskaffa hemlösheten", se GP och Dagen.

Per skriver tillsammans med Lotta Säfström direktor Göteborgs kyrkliga Stadsmission:
 "Hemlösheten går att åtgärda! Det saknas tillräckligt med bostäder och hemlösheten måste förstås som avsaknaden av ett hem, inte avsaknaden av en säng. Det måste vara en moralisk förpliktelse att avskaffa hemlösheten i välfärdens Sverige. Vi måste betrakta ett hem, en egen bostad, som en självklar mänsklig rättighet!".

En nyttig övning för att få insikt i livet för en hemlös kan vara att titta på Arga Snickarens Nybyggarna som nu finns tillgängligt på kanal5play. Se även tidigare inlägg Tak över huvudet. Passar även på att skicka en varm tanke till alla som ordnar jul för hemlösa, se DN, Resumé, Aftonbladet, EnAnnaJulRädda barnen, LT

25/12-12 Zuckerberg gör en Gates SvD

Julaftonen av Carl Larsson, bild från Wikimedia Commons

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar