Leta i den här bloggen

tisdag 11 december 2012

Färre kristna

Tidigare har det konstaterats att Sverige är på god väg att avkristnas. En utveckling som leder till att den kristna kyrkan är å väg mot en sekt som omfattar 5-10% av befolkningen. Nu visar färska siffror på en liknande utveckling i Storbritannien där andelen som kallar sig kristna har gått från 72 procent av befolkningen 2001 till 59 procent 2011.De som saknade tro hade ökat till 25 procent av befolkningen från 14,8 procent ett decennium tidigare. Och andelen muslimer ökade från 3 till 4,8 procent av befolkningen.

Fortsätter utvecklingen i denna takt kommer kristna tron att tappa sin dominerande ställning i Strorbritannien inom ett decennium. Nu förefaller avkristningen vara en internationell företeelse men man kan spekulera om den vältalige Richard Dawkins har bidragit till utvecklingen.
Se DagenVärldenIdag, HuffingtonPost, BBCHumanistbloggen och tidigare Ansvar för Andlighet.

Trosuppfattning i Storbritannien från BBC

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar