Leta i den här bloggen

lördag 6 oktober 2012

Omställning för Kristna

Idag ordnas ett annorlunda evenemang i Stockholm (där det behövs) på Norrtullsgatan: Omställningsgatan se program (som pdf). Eventet är ett samarrangemang mellan miljörörelsen, i form av Transistion Sweden, studiefrämjandet och kristna organisationer. Se även blogg GetSmart.eu. Kristendomen har genom historien i stort sett varit ointresserade av miljön och miljöengagemang antagligen beroende på att det inte var något större problem när kristendomen hittades på av Jesus och sedan utvecklades till en världsreligion de följande århundradena.

Nu står kristna organisatörer på miljöns sida - medvetenheten om att vår miljö är en av de viktigaste frågorna i vår tid har, så att säga, nått ända in i kyrkans dammig och mörka hörn. Man kan spekulera om anledningen men den torde finnas i sunda drivkrafter och ökad medvetenhet inom kyrkans egna led. Kanske drivna av de ständigt krympande medlemsantalet. Det återstår dock för dem att frälsa sina egna - det blir en stor omställning efter 2000-års historia (korståg, brännande av Mayas-skrifter, stöd av slaveri, välsignande av oljekällor, motstånd mot kondomer med mera). I klassisk anda allt-går-att-tolka-ur-bibeln (med mycket fatasi) så hänvisar man till "bär som vision hittar vi i Bibelns skapelsetexter" (som och för sig ärvts från judendomen).

Vad gäller miljörörelsen så är kyrkan naturligtvis ett utmärkt forum att nå nya själar. Viktigaste för miljörörelsen att omvända icke upplysta och aktivera oss upplysta. Miljörörelsen är inte heller rädda för att ge sig ut och arbeta med grupper utanför gängse kretsar. Bravo! Jag hoppas de får många besökare både kristna och sekulära trots den hittills mycket dåliga massmedia bevakningen.

Omställningsdagen bild från programmet som pdf-fil. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar