Leta i den här bloggen

torsdag 4 oktober 2012

Gamla synder

Att vi släpper ut stora mängder växthusgaser är som bekant ett problem vi inte klarat av att hantera. Konsekvenserna med ett varmare klimat blir på sikt ödesdigra för oss själva. På politiska fronten är det i det närmaste stiltje med något mindre undantag.

Nu visar det sig att människans utsläpp av växthusgaser inte är något nytt fenomen: redan under romarriket var de omfattande om än blygsamma jämfört med dagens nivåer. En av de mer potenta växthusgaserna metan ökade i koncentration redan för 2000 år sedan till följd av mänskligt skogsbruk och eldning i anslutningen till dåtidens högkulturer, se DN och vetenskaplig artikel i Nature.

Det besvärliga med metan är inte bara dess potens som växthusgas, ca. 20 ggr kraftigare än koldioxid, utan framför allt de väldiga mängder som finns bundna i tundra och i arktiska vatten. Vid en snabb uppvärmning, som den jorden nu erfar, kan enorma mängder frigöras i en kedjereaktion: värmen ökar utsläppen som ökar värmen osv. se tidigare blogg  Dags för ny Noa? Reaktionen skulle närmast kunna beskrivas som en värme-explosion, även om den sker över några årtionden, och är känd under namnet "Clathrate gun hypothesis " (på svenska metanklatratkatastrof ). Namnet kommer från metanhydrat även känt som metanklatrat. Effekterna kan bli mycket påtagliga med stora ökningar av jordens medeltemperatur (t.o.m. >10° C dvs. storleksordningen större än dagens som redan har gett oss en hel del problem)

Vi kan få erfara hur vår historia med växthusgasutsläpp kan skriva inte bara historia utan även geologisk historia. Då är det en klen tröst att resan mot katastrofen inleddes redan under romartiden? Skulle de mest extrema scenarierna slå igenom kan den bästa taktiken för människans överlevnad vara att emigrera till Mars, dock föga sannolikt. Istället handlar det med största sannolikhet om en förstärkning av globala uppvärmningen.

16/10-12 Rekordtangering i september DN
19/10-12 Sommarvärme väntas i Skåne DN och rött regn i Danmark DN, GP

Bild The Great Burning of Rome från 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar