Leta i den här bloggen

onsdag 3 oktober 2012

Mentalistid

Den mentala istiden som, likt en blöt yllefilt, legat över västvärlden i snart 2000 år håller nu på att smälta bort. Avsmätningen har i västvärlden kommit till ett stadium som kan liknas vid någonstans mittemellan Weichsel och den Grönländska istiden. Sverige skulle i det närmaste kunna betecknas som ett isfritt område - de fickor som finns kvar smälter sakta bort och den tynande kyrkan tampas med att banta sin organisation, inte helt smärtfritt. Kvarvarande motståndsfickor, som pingströrelsen, har försökt lära av det hårda förtrycket i fundamentalistiska stater som bygger på tidig indoktrinering. Diktaturer tappar sin legitimitet som tidigare bottnat i religiöst sanktionerat förtryck. Fortfarande har religionen visst inflytande: som i Serbien där Ecco Homo utställning används för att stoppa Pridefestival (SvD och GP).  I andra delar av världen, som många muslimska länder, får situationen betecknas som stabil på Antarktis-nivå. Ingen direkt uppvärmning, möjligen en svag motsatt reaktion men det går att se tecknen för den som har kunskapen och medlen.

Utvecklingen lär, likt globala uppvärmningen, inte gå att stoppa. Den globalt ökande kunskapsnivån som är ett resultat av ekonomisk framsteg i tidigare fattiga länder, accelererande informationsutbyte i spåren av den nya tekniken och globala utbildningssatsningar. De gamla religionerna som bygger på lägereldssagor tål inte analys och vetenskaplig granskning. De kommer sköljas bort i en tsunami av kunskap och information likt nedsmältningen av hela Weichselns europeiska inlandsis som en gång täckte detta land med ett tjockt istäcke.

Vad väntar oss sedan? Vilken grönska kan spira när kilometertjocka lager av inlandsis har dragit sig tillbaka och blottlägger fruktbar mark? Situationen på många håll i världen kanske förebådar ett enormt kulturellt och andligt uppsving när sinnen befrias och ny grogrund för blottläggs. En kulturell utveckling och tillväxtkraft vars magnitud vi tidgare bara skådat i den ekonomiska utveckling som följt industrialiseringen, nu senast i Kina. Vad kan arabvärlden åstadkomma när de tillåts utveckla kultur istället för fundamentalismens förtryck? En ny guldålder? Kan vi utveckla en gemensam moral på sekulär grund? Kommer det tillåta oss att fokusera kraften framåt: kultur, vetenskap, utforskning av universum, global demokratisering, jämlikhet, miljövård med mera?

8/10-12 By avskuren efter översvämningar SvD, GP Evakuerade undan regn i Finland SvD, GP

Bild från Norrtelje Tidning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar