Leta i den här bloggen

tisdag 2 oktober 2012

Effektivare Intelligens?

Nya forskningsrön visar att både fåglar och reptiler har en del av hjärnan som motsvarar däggdjurens neocortex, de mest avancerade delarna av hjärnan, men med en annan form. Delar av fåglarnas framhjärna (dorsal ventricular ridge 'DVR') visar sig ha utvecklas från samma sorts celler som vårt neocortex men fåglarna har istället utvecklat stora knutar med neuroner. Däggdjurs, reptilers och fåglars tankecentrum har visat sig ha gemensamt ursprung "en viss typ av celler som fanns hos den gemensamma förfadern till alla fyrfotadjur för över 300 miljoner år sedan". Se vidare SvD, DN, Science Daily och vetenskaplig artikel i PNAS.

Tidigare studier av kråkfåglar har antytt att de är intelligenta, se SVT's Kråkfåglar nästan som apor. Intelligenta fåglar har även satt spår i nordisk mytologi. Fåglarna har en hjärna som är mycket mindre än vår. Den har under årmiljoners lopp haft starkt utvecklingstryck att inte bli stor (eg. tung) - en begränsning som den i viss mån delade med tidiga aporna (när "vi" fortfarande klättrade i träden). Den intressanta frågan är om fåglarna lyckats utveckla en mer effektiv hjärna. Och vad det i förlängningen skulle kunna innebära för livets möjlighet att utveckla intelligens - både på jorden och på andra platser? Det kanske finns utomjordlingar som är betydligt smartare än oss men med mindre hjärnor - vilket vi antagligen aldrig får bekräftat men idén kan ge efterklang i underhållningsbranschen. Alternativt så öppnar det möjligheter för oss att på mycket lång sikt vidareutveckla vår intelligens utan att nödvändigtvis bli tyngre och klumpigare.

Bild på E.T. från Big Thoughts From a Small Mind


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar