Leta i den här bloggen

tisdag 23 oktober 2012

Otryggare kan ingen vara

Ny forskning som presenterades i gårdagens Vetenskapens värld bekräftar en tidigare observerad koppling mellan graden av otrygghet i ett samhälle och religiositet. I de länder som har bra trygghetssystem är inte medborgarna särskilt religiösa, se graf nedan. Religionen kan erbjuda samma sorts trygghet som små barn söker av sina föräldrar. Resultaten är en del av större forskningsprojekt där bland annat svenske forskaren Pehr Granqvist deltar.

Kopplingen är kanske inte så förvånade om man betraktar en del av de kristna elementen, så som "guds barn", "gud fader", bönen m.m. - alla syftar på barndomen. Religionen kan då ses som en sorts kollektiv regression inför hot och otrygghet. Lägg till detta de starka mekanismer som är involverad i tidig indoktrinering så kan man förstå varför religiösa har så svårt att ta sig ur sina vanföreställningar.

Sambandet torde också kunna förklara varför graden av religiositeten minskar när vi går mot ett tryggare och bättre samhälle i stora delar av världen. Att religiösa för att de var korkade har knappast någon hävdat (utom möjligen i Paulina Neudlings polemik mot religionskritiker, se även RVK). Många religiösa har även betydande vetenskapliga kunskaper, vissa t.o.m. inom naturvetenskap. Det kanske inte är ökande kunskaper som minskar tron på vidskepelse, utan den förbättrade tryggheten som hänger ihop med den ökad materiella standarden. I svaga stunder tror vi.

Bild från Vetenskapens Värld 22/10-12 
reportage börjar 4m30s in i klippet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar