Leta i den här bloggen

torsdag 18 oktober 2012

Inför sekulär Jul

Det verkar som om åtminstone en svensk institution har förstått vad Julen handlar om: Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg städar ut Jesus, Maria och de tre vise männen. Julen är, som bekant, i Sverige en sekulär högtid med anor i religiösa tradition som bl.a. Julblot. I ett sekulärt samhälle kanske inte "frälsaren" passar med hänsyn till kommunens krav på religiös och politisk obundenhet. Se SvD,  HD med kommentarer och Fredriksdal.se.

Nu kan man tycka att det är lite väl strängt att kasta ut Jesus och Maria när  "genuin julstämning med en blandning av gamla och nya jultraditioner" utlovas. De tre vise männen är en äldre kulturtradition (som föregår kristendomen) från astrologin. Även de är förknippade med kristendomen då de inlemmades tidigt men i grunden en "hednisk" tradition  precis som vårt julbord, tomten och granen. Mer rationellt vore kanske att ställa dem i ett hörn och tillåta andra religiösa element jämte den kristna som t.ex. Asatron och Yule (om uttrycket tillåter "ett julbord" av tradition och vidskepelse) så att var och en kan välja efter tycket och smak (jämför forna tiders rökruta).

Likväl, Fredriksdals museers beslut är ett bra sätt att väcka debatt om hur en sekulär institution ska agera för att inte utesluta medborgare (från andra religioner och renläriga ateister). Ett föredöme för alla statliga och gemensamma organ som förbereder firandet av Julen! Jämför min tidigare diskussion om sekulär ramadan.

Bravo Fredriksdals museer! Låt oss nu se fram emot en riktigt riktigt God Jul!

18/10-12 kl 12:09 Nu blir det trots allt julspel på Fredriksdal, se HD2, GP, SR. Man kan väl önska att det kristna inslaget kunde vägas upp med utställning om fornnordisk religion och kanske något om tomtens historia?
19/10-12 Dagen om Rudeln: Dagen

Bild: Julbor från julbord2013.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar