Leta i den här bloggen

söndag 12 augusti 2012

Nollvision

Här i bloggen har jag ofta skrivit om det knasiga med metafysik, det tokiga med att basera moralen på metafysiska trosföreställningar och behovet av att rensa ut den. Vad gäller funderingarna på den ateistiska livsåskådningen så är det dags att lägga fast en nollvision för metafysiken. Huruvida man kan nå en livsåskådning helt utan metafysik är delvis en definitionsfråga. Det finns olika uppfattningar om vad som avses med metafysik. Här används den lite snävare definitionen, specifikt så vänder jag mig bort från alla övernaturliga väsen (som gudar, andar, tomtar, troll mm). Metafysiken är då, vad anbelangar livsåskådningen, inte bara svåra att bevisa eller ens falsk, utan meningslös.

Arbetet blir då att rensa bort alla element av "utom-världslig tro" och istället basera livsåskådningen på en nykter vetenskaplig världsbild och möjligen tillåta "inomvärldslig" tro, lite som i diskussionen om meningen i livet. Utmaningen blir då att  kunna behålla/utveckla någon sorts andlighet trots att metafysiken rensas ut, dvs inte kasta ut barnet med badvattnet. Nollvisionen för metafysiken är i analogi till trafiksäkerhetsarbetets strävan att få ner antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor till noll. Eller kanske ännu träffsäkrare Svenska Livräddningssällskapet: alla ska få lära sig vattenkunskap - ingen ska få drunkna på grund av okunskap.

13/8-12 ”Drunkningsoffer” vaknade till liv – hade tagit en tupplur DN
15/8-12 Färre omkom i trafiken GP; Cykelolyckorna ökar igen SvD

Bild från SR - Nollvision om dödsbränder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar